header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport
Aktualności:
IGRZYSKA DZIECI 2018/2019 - RUGBY TAG

RUGBY TAG ZABAWA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować  przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim nie później niż do 30 września 2018 roku.

Terminy

- rejon   - maj/czerwiec
   - finał wojewódzki   -   maj/czerwiec  2019 r.   
   - miejsce -                      do ustalenia

Uczestnictwo
1. Szkoły zgłoszone do turnieju wyłaniają drogą wewnętrznych eliminacji najlepszą drużynę z klas IV, V i VI. W turnieju finałowym organizowanym bierze udział  jedna drużyna z każdego rocznika (klasy) z danej szkoły.
2.W każdej z drużyn do turnieju finałowego musi być zgłoszonych 10 dzieci (minimum 2 dziewczynki jeśli występuje większość chłopców lub minimum 2 chłopców jeśli występuje większość dziewczynek).
3. Drużyna składa się z 10. dzieci urodzonych w tym samym roku (w uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na odstępstwo od tego zapisu).
4. Zawodnicy nie muszą posiadać licencji Polskiego Związku Rugby.
5. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Zaświadczenie wydaje lekarz medycyny sportowej lub inny lekarz z mocy obowiązującego prawa.
6. Zawodnicy muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
Turniej finałowy:
1. Turniej organizuje WMOZR we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie (turniej o mistrzostwo Olsztyna) oraz Stowarzyszeniem Sportu Szkolnego „Juvenia” – turniej wojewódzki.
2. Czas trwania turnieju 1 dzień.
3. Drużyny docierają na turniej na własny koszt
4. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem turnieju, pełnoletni przedstawiciel drużyny przedstawia sędziemu turnieju wymagane i aktualne dokumenty w formie papierowej, tj. badania lekarskie zawodników, legitymacje szkolne,
5. System rozgrywania turnieju jest uzależniony od liczby zgłoszonych zespołów. Decyduje o nim przed zawodami organizator w porozumieniu z sędzią zawodów.
6. Mecz składa się z 2 części, z których każda liczy po 5 lub 7 minut, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Sędzia decyduje o ewentualnym zatrzymywaniu czasu.
7. Mecze są punktowane:
 wygrana - 3 pkt.
2 miejsce - 1 pkt.
 remis - po 2 pkt. dla drużyn,
 walkower - 0 pkt. dla drużyny nie przystępującej do meczu lub wykluczonej i 3 pkt. dla przeciwnika.
Każdy zespół, który ukończy turniej, zdobywa 1 pkt. bonusowy za udział.

Podczas meczu w drużynie gra 5 zawodników, z czego minimum jeden przeciwnej płci.

8. O końcowej klasyfikacji turnieju decydują: większa liczba zdobytych  punktów

- w przypadku remisu większa liczba zdobytych przyłożeń; następnie mniejsza liczba żółtych i czerwonych kartek.

- w przypadku kolejnego remisu sędzia ogłasza dogrywkę do pierwszego przyłożenia między zainteresowanymi zespołami

9. Zawodnicy podczas meczu muszą być ubrani w koszulki o jednakowym kolorze. Zabroniona jest gra w odzieży zagrażającej zdrowiu uczestników, z biżuterią, wisiorkami, opaskami, itp. oraz bez obuwia.

10. Każda z drużyn musi posiadać regulaminowy zestaw tagów dla swoich zawodników.

11. Zmiany zawodników wykonywane są podczas przerw w grze. Zmiana musi być zgłoszona ustnie i skutecznie do sędziego zawodów.

12. Żółta kartka to 2 minuty wykluczenia z gry ukaranego zawodnika. Czerwona kartka to wyłączenie zawodnika z gry do końca turnieju.

13. Drużyny stosują się do poleceń sędziów zawodów. W przypadku łamania zasad fair play przez zawodników, trenerów, kibiców i innych osób związanych z drużyną, sędzia ma prawo upominać oraz w przypadku nagminnego niestosowania się do jego poleceń, ukarać drużynę czerwoną kartką, co skutkuje wykluczeniem jej z turnieju.

14. O wszelkich kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje sędzia zawodów.


W przypadku szczegółowych pytań proszę dzwonić do p. Henryka Pacha kom. 694 777 376.

Zgłoszenia szkól do Mistrzostw Olsztyna proszę zgłaszać do 16.04.2019r do Działu Sportu OSiR
Tel. 89-5270227, lub   697 445 552,  519 567 174 lub e-mail: sport@osir.olsztyn.pl


Dodany: 08-04-2019 przez:


    Komentarze [0]
Brak komentarzy
    Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres mailowy autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. „Juvenia” nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |