header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport
Aktualności:
LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

MALUCHY NA START

Organizatorzy:
Warmińsko-Mazurski Związek Lekkiej Atletyki
Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia”
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Ośrodek Lekkiej Atletyki w Olsztynie
 
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Gmina Olsztyn
Polski Związek Lekkiej Atletyki

Sponsorzy Programu Lekkoatletyka dla każdego!

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Miasta Olsztyn


Termin i miejsce
                         Zawody odbędą się w dniu 15 listopada 2019 r. godz. 12.30
             w  Hali Widowiskowo – Sportowej  Urania w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 44

Cel zawodów

Popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
Promocja zdrowia – zachęcanie dzieci do zabaw i gier w celu jak najdłuższego zachowania zdrowia.
Integracja środowisk/nauczyciel, rodzic, dzieci, kibic/
Promocja miasta
Wzmocnienie interakcji społecznych – program jest czynnikiem sprzyjającym integracji dzieci w ich środowisku. 
Duch przygody – Dla stymulacji i motywacji, dzieci potrzebują przekonania, że rzeczywiście mogą wygrać zawody, w których biorą udział.
Stwarzanie atrakcyjnej oferty organizacji zajęć oraz zabaw dla dzieci.
Zainteresowanie aktywnością fizyczną poprzez aktywizowanie dużej ilości uczniów .

PROGRAM ZAWODÓW

Drużynowe zabawy lekkoatletyczne dla dzieci klas I-III szkół podstawowych

Warunki uczestnictwa
• prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych z klas I-III, miasta Olsztyn.
• do drużynowych zabaw lekkoatletycznych każda szkoła ma prawo zgłosić po jednym zespole. Zespoły  składają się z 18 uczniów
9 dziewczynek - 3 dziewczynki z klasy I, 3 z klasy II,   3 z klasy III
9 chłopców      - 3 chłopców z klasy I,      3 z klasy II ,  3 z klasy III
• Uczniowie zobowiązani są do posiadania stroju sportowego
• Startujący występują w kamizelkach programu LDK
• Przybycie drużyn o godzinie 12.00

Zasady rozgrywania konkurencji
• wszyscy członkowie zespołu uczestniczą  w  podanych niżej konkurencjach.
• Za zwycięską drużynę uznaje się ten zespół, którego suma zajętych miejsc we wszystkich konkurencjach jest najmniejsza/I m – 1 pkt, II m- 2 pkt itd./
• W przypadku kilku uczestników mających ten sam wynik konkurencji drużynowej, uważa się, że zajęli miejsca ex aequo
• Miejsce drużyn jest sumą uzyskanych punktów za miejsca w poszczególnych konkurencjach określonej według czasów, punktów, metrów.
• Wszystkie konkurencje odbywają się wahadłowo.
• Pokaz każdej  konkurencji przed rozpoczęciem rywalizacji drużyn
• Uczestnicy drużyn, stają naprzeciw siebie. Na wyznaczonym miejscu z numerem szkoły z jednej dziewczynki z drugiej chłopcy.

Program zawodów drużynowych:

• Sztafeta sprintersko-płotkarska z ringo, uczestnik w jedną stronę pokonuje płotki,  na półmetku przekazuje ringo drugiemu,  który biegnie sprintem. Zakończenie gdy każdy wróci na swoje miejsce. Przebiegnie dystans w jedna stronę - przez płotki                drugą - dystans sprinterski.
• Sztafeta bieżna – ze zniczem. Uczestnik biegnie slalomem między trzema tyczkami ze zniczem/mini pachołek z piłką do gry w piłkę ręczną/, którą przekazuje po dobiegnięciu swojemu partnerowi. Każdy z uczestników wykonuje zadanie 2 razy.
Zakończenie gdy każdy wróci na swoje miejsce.

• Bieg z przejściem przez oponę, uczestnik w czasie biegu do półmetka musi „przejść przez oponę” – przenosi oponę przez swoje ciało ,  dobiega do partnera dotyka dłonią kolegę, który postępuje tak samo. Każdy z uczestników wykonuje zadanie 2 razy.
Zakończenie gdy każdy wróci na swoje miejsce
• „Skoki Kangura” – uczestnik biegnie z piłką do pierwszej tyczki, następnie wkłada piłkę miedzy kolana i do drugiej tyczki wykonuje skoki kangura. Przy drugiej tyczce ponownie bierze piłkę w ręce i biegnie do swojego partnera. Zakończenie gdy każdy wróci na swoje miejsce.
• Sztafeta sprinterska z przenoszeniem piłeczki – uczestnik biegnie do pierwszego koszyka, z którego wyjmuje piłeczkę. Następnie biegnie z piłeczką do drugiego koszyka, w którym ją zostawia i biegnie do swojego partnera przybijając mu „piątkę”. Kolejny uczestnik wykonuje zadanie w ten sam sposób. Zakończenie gdy każdy wróci na swoje miejsce.

Zgłoszenia: potwierdzenie udziału

                                      W terminie do dnia 12 listopada do godz. 15:00 
                                                 na adres: wieslawcz5@wp.pl

Nagrody:
• medale i dyplomy dla każdego dziecka
• puchary dla pierwszych sześciu zespołów szkolnych,
•  nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych szkół

Sprawy końcowe

• każdy uczestnik zawodów musi posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach, zgoda w załączeniu, ewentualnie obowiązująca w szkole
• opiekunowie dostarczają imienne listy uczestników organizatorowi w dniu imprezy oraz oświadczenie, że dziecko posiada zgodę na udział w imprezie/załącznik/
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy,
• organizator zapewnia obsadę sędziowską i opiekę medyczną
• uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora
• uczestnicy są zobowiązani do  przestrzegania zasad bezpieczeństwa, nadzór nad drużyna sprawuje opiekun szkoły
• Informacja do wszystkich szkół zostanie dostarczona pocztą elektroniczną, Prosimy o potwierdzenie otrzymania informacji.
• Zakończenie imprezy do godz. 14.30
• dodatkowe informacje pod numerem telefonu organizatora
Wiesław Czerniakowski 502 035298

 Dodany: 24-10-2019 przez:


    Komentarze [0]
Brak komentarzy
    Dodaj komentarz
Autor komentarza
Adres mailowy autora
Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami] - ochronie dóbr osobistych służą również pojęcia zniesławienia i zniewagi, które to działania są przestępstwami i popełnienie ich pociąga odpowiedzialność karną. Karane są one karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, w zależności od charakteru przestępstwa. „Juvenia” nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |