header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Regulamin zawodów szkół ponadgimnazjalnychLICEALIADA

2018/2019

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W ROCZNIKACH 1999 I MŁODSI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

W sprawach przepisów dyscyplin  nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

 

 

Start w tej kategorii uwarunkowany jest rocznikiem i typem szkoły startujących.               Prawo startu mają urodzeni w 1999 r. i młodsi (wyłącznie uczniowie szkół dziennych).

 

Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek (ID, IMS, Licealiada).

 

We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID, IMS, Licealiada).

 

Nie będą refinansowane zawody organizowane wyłącznie z udziałem drużyn zawodników z jednej gminy lub powiatu.

Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               KOSZYKÓWKA                                                                                      

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Termin:  

-  zawody rejonowe      - grudzień 2018 r.

-  zawody półfinałowe   - styczeń/luty 2018 r.

-   finały wojewódzkie    - marzec/kwiecień 2019 r.

                                       

I. Uczestnictwo

- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 1999 i  młodsi (szkoły dzienne).

- zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).

 

II. Przepisy gry

-         czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 8 minut

-         W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki.

-         w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.

-         rozgrywki dziewcząt odbywać się będą  piłką nr 6, chłopców piłka nr 7

 

III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1.  większa liczba zdobytych punktów
2.  jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.  Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
a.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b.    decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi  drużynami.
c.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d.    decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

3. Jeżeli jedna (1)  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych na  którymkolwiek  etapie zasad  podanych powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych  niesklasyfikowanych drużyn.

 

Link do przykładów klasyfikacji drużyn (str.67) przepisów PZKosz.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

PIŁKA SIATKOWA 


Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody rejonowe       - listopad/grudzień 2018 r.

-  zawody półfinałowe    - grudzień 2018 r.

- finały wojewódzkie     - marzec/kwiecień 2019 r.                                                                         

I. Uczestnictwo

- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 1999 i  młodsi (szkoły dzienne).

- zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).

 

II. Przepisy gry

Wysokość siatki:

-       dziewczęta: 224 cm

-       chłopcy:     243 cm

Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów.

- trzeci decydujący set do 15 pkt.

 

III. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

a.  większa liczba zdobytych punktów,

b.  większa liczba zwycięstw,

c.  większy stosunek setów,

d.  większy stosunek „małych” punktów,

e.  wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

                                               PIŁKA NOŻNA                                                             
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:  

-  zawody rejonowe         - listopad/grudzień 2018 r.

-  zawody półfinałowe      - grudzień 2018r.

-  finały wojewódzkie       - luty/kwiecień 2019 r.

                                                         

I. Uczestnictwo

1.     drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni 1999 i  młodsi.

2.     Oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców

3.     zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju).

 

II. Przepisy gry

1.     zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,

2.     zawody powinny być rozgrywane  na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.,

3.     czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa,

4.     obuwie: korkotrampki, trampki,

5.     piłka: numer „5”,

6.     pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej),

7.     bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,

8.     gra bez “spalonego”,

9.     zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób:  strata piłki, wykluczenie na 1 min,

10.   rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m. 

11.  bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,

12.  piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,

13.  jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,

14.  Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.

15.  stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).

 

III. Punktacja

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane  0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1.    większa liczba zdobytych punktów,

2.   jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

a.   większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),

b.   korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,

c.    lepsza różnica bramek w całym turnieju,

d.   większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,

3.   jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami

W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki". Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

PIŁKA RĘCZNA 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.            

 

Terminy:  

-  zawody rejonowe         - listopad/grudzień 2018 r.

-  zawody półfinałowe      - grudzień 2018 r.

-  finały wojewódzkie       - luty/kwiecień 2019 r.

                    

I. Uczestnictwo

- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 1999 i  młodsi (szkoły dzienne).

- zespół liczy do 16 zawodników

 

II. Przepisy gry

-       czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy. (w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do liczby rozgrywanych meczów).

-       obowiązują rozmiary piłki:  nr 2 ( 54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 ( 56-58)- chłopcy

-       drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.

-       dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.

-       zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki

 

III. Punktacja

1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
1) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
2) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
3) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
- losowanie.

3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

UNIHOKEJ

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

- zawody półfinałowe       - październik/listopad 2018 r.

- finały wojewódzkie        - grudzień 2018 r.

 

I. Uczestnictwo                                                                                           

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 1999 i  młodsi (szkoły dzienne).

- zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i 6 rezerwowych graczy.

- zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

 

II. Przepisy gry

-       wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.

-       czas gry 3 tercje x 8 minut + 2 minuty przerwy.

-       pole bramkowe: szerokość 5 m x długość 4 m,

-       pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska)

-       bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm)

 

III. Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.

 

O kolejności miejsc decyduje:

a)     większa liczba zdobytych punktów,

b)     gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

  1. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
  2. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
  3. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju

c)     jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe- październik 2018 r.

-  finały wojewódzkie- maj 2019 r.

 

I. Uczestnictwo:

- zawody rozgrywane są w dwóch rzutach: jesiennym i wiosennym

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 1999 i młodsi

- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek.

- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 800, 1500 m K i M).

- zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku:

- biegi krótkie,

- biegi średnie,

- skoki,

- rzuty.

  lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.

- szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę.

 

Sposób realizacji:

- biegi w seriach na czas

- w konkurencjach technicznych po 4 próby

 

II. Program zawodów:

Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki, organizatorzy ustalają program dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienionych:

Na finałach wojewódzkich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach. Zaleca się aby finały wojewódzkie odbywały się z elektronicznym pomiarem czasu, wiatromierzem aby wyniki zawodów mogły być zaliczone do tabel PZLA.

 

Dziewczęta:

Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400m,

Biegi średnie: 800 m, 1500 m,

Skoki: skok w dal, skok wzwyż

Rzuty: pchnięcie kulą 3 kg*, 4 kg*, rzut dyskiem 1 kg, rzut oszczepem 500g*, 600g*

Sztafeta 4 x 100 m

 

Chłopcy:

Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400m,

Biegi średnie: 800m, 1500 m,

Skoki: skok w dal, skok wzwyż

Rzuty: pchnięcie kulą 5 kg*, 6 kg*, 7,26 kg* rzut dyskiem 1,5 kg*, 1,75 kg*, 2 kg*, rzut oszczepem 700 g*, 800 g*,

Sztafeta 4 x 100 m,

(* odpowiednia kategoria wiekowa)

 

III. Punktacja

- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych.

- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów.

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe- wrzesień/październik 2018 r.

-  finały wojewódzkie- październik 2018 r.

 

I. Uczestnictwo

- w zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców

- reprezentacja składa się z 10 uczniów/uczennic, urodzonych w 1999 i młodsi, , dopuszcza się możliwość organizacji sztafet z mniejszą ilością zawodników.

 

II. Program zawodów

Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych czynników

- dziewczęta 10 x 1000 - 1200 m

- chłopcy 10 x 1000 - 1200 m

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE


Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe   - marzec/kwiecień 2019 r.

-  finały wojewódzkie    - maj 2019 r.

 

I. Uczestnictwo

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców

Zespół składa się z max 6 uczniów / uczennic z roczników 1999 i młodsi.

 

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała.

 

II. Program zawodów

Biegi na dystansach :

·         dziewczęta rocznik 1999 i młodsze - biegi na dystansie 1500 m-2000 m

·         chłopcy rocznik 1999 i młodsi- biegi na dystansie 2000 -2500 m

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów:

Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.

Sposób sporządzania klasyfikacji końcowych będą zawarte w wojewódzkich regulaminach.

Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczególnych biegów i kategorii.

Zawodnicy mogą startować kolcach lekkoatletycznych.

 

W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

 

TENIS STOŁOWY

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe        - grudzień 2018 r.

- finały wojewódzkie         - luty-kwiecień 2019 r.

        

I. Uczestnictwo

1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.

2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzonych  w 1999 i  młodsi (szkoły dzienne).

Zespół liczy:

- 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,

- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

 

II. Sposób przeprowadzenia zawodów

Kolejność gier:

I rzut                            II rzut                                      III rzut

A – X                                                                           A – Y

                             Gra podwójna

B – Y                                                                           B – X

 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.

2. Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu gdy obaj zawodnicy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt.

3. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.

4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

BADMINTON

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe    - październik 2018 r.

- finały wojewódzkie     - grudzień 2018 r.

                           

I. Uczestnictwo

1. w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.

2. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzonych w 1999 i  młodsi (szkoły dzienne).
Zespół liczy:

- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa lub  2 chłopców + zawodnik rezerwowy,

- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

 

II. Sposób przeprowadzenia zawodów

Kolejność gier:

I rzut                            II rzut                          III rzut

A – X                                                               A – Y

                             Gra podwójna

B – Y                                                               B – X

 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.

2. Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania)

3. Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.

4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SZACHY


Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe      - październik 2018 r.

- finały wojewódzkie       - grudzień 2019 r.

 

I. Uczestnictwo

1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w  1999 i  młodsi (szkoły dzienne).

2. drużyna składa się z 4 osób:

- I szachownica                         - chłopiec lub dziewczyna

- II szachownica                       - chłopiec lub dziewczyna

- III szachownica                      - chłopiec lub dziewczyna

- IV szachownica                       - dziewczyna,

3. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.

4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.

5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.

6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.

 

II. Program zawodów

1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund

(w przypadku rozgrywek wojewódzkich)

2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika. 
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.

 

III. Punktacja

-       Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych):  wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich równości decydują kolejno:

- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana- 0p.),
- wartościowanie pełne Buchholza,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach. 

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

PŁYWANIE


Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

- finały wojewódzkie- listopad/grudzień 2018 r.

 

I. Uczestnictwo:

W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 1999 i młodsi

 

II. Program zawodów:

-       sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt

-       sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców

Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne w kolejności: 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym.

Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

SIATKÓWKA PLAŻOWA


Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.

 

Terminy:

-  zawody półfinałowe      - maj/czerwiec 2019 r.

-  finały wojewódzkie       - czerwiec 2019 r.

 

I. Uczestnictwo

- drużynę stanowią uczniowie  jednej szkoły ponadgimnazjalnej rocznik 1999 i młodsi (szkoły dzienne).

- zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy                   .

 

II. Przepisy gry

a.     Boisko o wymiarach 16 x 8 m

b.     Wysokość siatki:

-     dziewczęta:      224 cm

-     chłopcy:           243 cm

c.     spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów.

d.     zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej

e.     kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu)

f.      każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak

g.     każda pierwsza pika ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami)

 

III. Punktacja

W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „ brazylijski” za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:

1.   większa liczba zdobytych punktów

2.   jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

a.  wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami

b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju

c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEALIADA

2018/2019

 

IMPREZY DODATKOWE

WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROCZNIK 1999 I MŁODSI

 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

W sprawach przepisów dyscyplin  nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

 

 

Start w tej kategorii uwarunkowany jest rocznikiem i typem szkoły startujących.               Prawo startu mają urodzeni w 1999 r. i młodsi (wyłącznie uczniowie szkół dziennych).

 

Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek (ID, IMS, Licealiada).

 

We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID, IMS, Licealiada)

 

Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września  2018 r.

 

Termin:

- zawody półfinałowe       - marzec 2019 r.

- finały wojewódzkie        - marzec/kwiecień 2019 r.

 

Miejsce: do ustalenia

 

Uczestnictwo:

-  zawodnicy/czki ur. 1999 r. i młodsi,

-  drużyna liczy 10 osób, wszystkie reprezentują jedna szkołę. 

 

Przepisy gry:

-  zespół składa się z 5 zawodniczek/ów w polu + bramkarz/rka

-  boisko o wym. 40 m x 20 m

-  dopuszcza się bramki 2 m x 3m

-  zmiany hokejowe

-  pozostałe zasady zgodne z przepisami PZPN

-  półfinał - system gier „każdy z każdym"

 

System rozgrywek w finale przy 6 zespołach: dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”, następnie półfinały “na krzyż” - zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby drużyn - “każdy z każdym”.

 

Punktacja:

-  zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis -1 pkt, przegrywający - 0 pkt, - o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów,

- przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:

a) wynik bezpośredniego spotkania

b)  lepsza różnica bramek

c)  większa liczba zdobytych bramek

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

INDYWIDUALNE ZAWODY LA

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września  2018 r.

 

 Termin:

- finał wojewódzki        - maj/czerwiec 2019 r.

 

Miejsce: do ustalenia

 

Uczestnictwo:

W zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych.

-  zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie lub dwóch sztafetach, od 800 m i dłuższym tylko w jednej konkurencji

 

Program zawodów:

-  K 100m, 200m, 400m, 800m, 4 x100m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka w dal, wzwyż, kula , oszczep ;

-  M 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 4x100m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka, w dal, wzwyż, kula , oszczep  

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

KOSZYKÓWKA 3X3

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2018 r.

 

Termin:

-  finał wojewódzki - wrzesień-listopad 2019 r.

 

Miejsce: do ustalenia

 

Uczestnictwo

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 1999 r. i młodsi

- każda drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik).

 

Regulamin szczegółowy

Art. 1. Boisko oraz piłka

Mecz każdorazowo będzie rozgrywany na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem. Standardowe

wymiary boiska do koszykówki 3x3 są następujące: 15 m (szerokość) x 11 m (długość). Boisko musi mieć

wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży”

pod koszem. Można również używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki. We wszystkich kategoriach gra się oficjalną piłką 3x3.

Uwaga: na najniższym poziomie mecze 3x3 mogą być rozgrywane gdziekolwiek. Oznaczenia boiska –jeżeli jakiekolwiek są używane –należy dostosować do istniejącej przestrzeni.

Art. 2. Drużyny

Każda drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik).

Art. 3. Sędziowie

Zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych.

Art. 4. Rozpoczęcie meczu

4.1. Obydwie drużyny rozgrzewają się jednocześnie przed rozpoczęciem meczu.

4.2. Rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu. Drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki.

Art. 5. Punktacja

5.1. Za każdy celny rzut z pola wewnątrz łuku przyznaje się jeden (1) punkt.

5.2. Za każdy celny rzut z pola za łukiem przyznaje się dwa (2) punkty.

5.3. Za każdy celny rzut wolny przyznaje się jeden (1) punkt.

Art. 6. Czas gry/Zwycięzca meczu

6.1. Regularny czas gry wynosi 10 minut. Zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych. Zegar czasu gry będzie ponownie włączany po zakończeniu wymiany piłki (tak szybko, jak piłka znajdzie się w rękach zawodnika drużyny ataku).

6.2. Jednakże ta drużyna, która jako pierwsza w regularnym czasie gry zdobędzie 21 lub więcej punktów, wygrywa mecz przed upływem czasu. Przepis ten odnosi się jedynie do regularnego czasu gry (nie ma on zastosowania w ewentualnej dogrywce).

6.3. Jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka. Przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa. Drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz.

6.4. Drużyna przegrywa mecz wskutek braku zawodników, jeśli opuści boisko przed zakończeniem

regulaminowego czasu gry lub jeśli wszyscy zawodnicy drużyny są kontuzjowani lub/i zdyskwalifikowani. W przypadku przegranej wskutek braku zawodników drużyna wygrywająca może wybrać pomiędzy

zatrzymaniem wyniku w chwili przerwania gry lub orzeczeniem wyniku jak w przypadku walkowera, podczas gdy wynik drużyny przegrywającej wskutek braku zawodników zostanie w każdym przypadku zapisany jako 0.

6.5. Drużyna przegrywająca wskutek braku zawodników lub w wyniku oddania meczu walkowerem w celu osiągnięcia niesportowych korzyści, zostanie zdyskwalifikowana z rozgrywek.

Uwaga: jeżeli na zawodach nie ma zegara czasu gry, ustalenie długości rozgrywania meczu leży w gestii organizatora. FIBA zaleca ustalenie limitu punktów proporcjonalnie do czasu trwania meczu (10 punktów –10 minut, 15 pkt –15 min., 21 pkt –21 min.).

Art. 7. Faule/Rzuty wolne

7.1. Drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli. Zawodnicy nie mogą być wykluczeni z gry z powodu liczby popełnionych fauli osobistych, zgodnie z Art. 15.

7.2. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym (1) rzutem wolnym, podczas gdy faule popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem karane będą dwoma (2) rzutami wolnymi.

7.3. Faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym (1) rzutem wolnym.

7.4. Siódmy (7), ósmy (8) oraz dziewiąty (9) faul drużyny zawsze będzie karany dwoma (2) rzutami wolnymi. Dziesiąty (10) i każdy kolejny faul zostanie ukarany dwoma rzutami (2) wolnymi oraz posiadaniem piłki. Ten zapis stosuje się również do fauli popełnionych w trakcie akcji rzutowej i w tym szczególnym przypadku uchyla on zapisy zawarte w Art. 7.2 oraz 7.3.

7.5. Wszystkie faule techniczne zawsze są karane jednym (1) rzutem wolnym i posiadaniem piłki, a faule niesportowe dwoma (2) rzutami wolnymi i posiadaniem piłki. Po ostatnim rzucie wolnym wynikającym  z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska.

Uwaga: Nie przyznaje się rzutów wolnych po faulu w ataku.

Art. 8. Gra piłką

8.1. Po każdym celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):

- Zawodnik drużyny, która nie zdobyła punktów wznowi grę poprzez wykozłowanie lub podanie piłki           z miejsca bezpośrednio pod koszem (nie zza linii końcowej) do partnera, który znajduje się poza łukiem,

- Drużyna broniąc a nie może starać się zagrać piłką w obszarze „półkola bez szarży” podczas wyprowadzania piłki.

8.2. Po każdym niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym (z wyjątkiem tych, po których przysługuje posiadanie piłki):

- Jeżeli drużyna ataku zbiera piłkę, to może kontynuować grę w celu zdobycia punktów z gry bez wyprowadzania piłki za łuk,

- Jeżeli drużyna obrony zbiera piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie).

8.3. Jeżeli drużyna obrony przechwytuje lub blokuje piłkę, to musi wyprowadzić piłkę za łuk (poprzez wykozłowanie jej lub podanie).

8.4. Posiadanie piłki przez którąkolwiek z drużyn, następujące po sytuacji martwej piłki, musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska.

8.5. Uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, jeśli żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku ani łuku.

8.6. W sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony.

Art. 9. Gra na zwłokę

9.1. Gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry (np. brak próby zdobycia punktów) jest błędem.

9.2. Jeśli boisko jest wyposażone w zegar czasu na oddanie rzutu, drużyna musi oddać rzut do kosza              w ciągu 12 sekund. Zegar musi zostać włączony tak szybko, jak tylko piłka znajdzie się w rękach zawodnika drużyny ataku (po wymianie z zawodnikiem obrony lub po celnym rzucie do kosza w miejscu bezpośrednio pod koszem).

Uwaga: Jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się

zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia i rozpoczyna odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji.

Art. 10. Zmiany

Zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (check­ball). Zmiennik może wejść do gry, kiedy jego partner z drużyny opuści boisko i nawiąże z nim kontakt fizyczny. Zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów.

Art. 11. Przerwy na żądanie

11.1. Każda drużyna ma prawo do jednej przerwy na żądanie. Jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.

11.2. W przypadku produkcji telewizyjnej, organizator może zadecydować o wprowadzeniu dwóch telewizyjnych przerw na żądanie, które zostaną odgwizdane podczas pierwszej sytuacji martwej piłki po tym, jak zegar czasu gry wskazuje odpowiednio 6:59 i 3:59 we wszystkich meczach.

11.3. Wszystkie przerwy na żądanie trwają 30 sekund.

Art. 12. Procedura protestu

W przypadku, kiedy drużyna uważa, że jej interes został ewidentnie skrzywdzony decyzją sędziego lub jakimkolwiek wydarzeniem, które miało miejsce w czasie trwania meczu, musi ona postępować                       w następujący sposób:

1. Zawodnik drużyny musi złożyć podpis w protokole meczu niezwłocznie po zakończeniu gry, zanim protokół zostanie podpisany przez sędziego.

2. W przeciągu 30 minut drużyna musi przekazać pisemne uzasadnienie złożenia protestu oraz wnieść kaucję w wysokości 200 USD na ręce Dyrektora Sportowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu, kaucja zostanie zwrócona.

3. Materiały video mogą zostać użyte jedynie w celu podjęcia decyzji czy ostatni rzut z gry na koniec meczu został oddany w czasie czy nie lub/i czy rzut należy zaliczyć za 1 czy za 2 punkty.

Art. 13. Klasyfikacja drużyn

Zarówno w grupach, jak i w klasyfikacji końcowej, stosuje się następujące zasady. Jeżeli drużyny mają równy wynik po pierwszym kroku klasyfikacji, należy przejść do kolejnego kroku, itd.:

1. Najwięcej zwycięstw (lub współczynnik zwycięstw w przypadku nierównej liczby gier przy porównaniach drużyn z różnych grup),

2. Porównanie wyników meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami (pod uwagę brane są jedynie zwycięstwa/porażki, a postępowanie to ma zastosowanie jedynie do ustalenia klasyfikacji wewnątrz grupy),

3. Największa średnia zdobytych punktów (z wyłączeniem wyników spotkań wygranych walkowerem). Jeżeli drużyny nadal mają równe wyniki w klasyfikacji pomimo podjęcia powyższych trzech kroków, drużyna z najwyższym rozstawieniem do losowania wygrywa klasyfikację.

Art. 14. Zasady rozstawienia

Drużyny są rozstawiane w kolejności zgodnej z rankingiem punktów drużynowych (suma punktów                     z rankingu indywidualnego trzech (3) najlepszych zawodników drużyny). W przypadku, kiedy drużyny mają taką samą ilość punktów rankingowych, rozstawienie odbędzie się bez ustalania kolejności tuż przed rozpoczęciem rozgrywek.

Uwaga: We wszystkich rozgrywkach dla reprezentacji narodowych, rozstawienie jest dokonywane na podstawie 3x3 Rankingu Federacji.

Art. 15. Dyskwalifikacja

Zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe (zapis ten nie ma zastosowania do fauli technicznych), zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z meczu i przez organizatora z całej imprezy. Niezależnie od powyższego, organizator ma prawo zdyskwalifikować każdego zawodnika, który w trakcie trwania imprezy dokonuje aktów przemocy, dopuszcza się agresji słownej lub fizycznej, celowo ingeruje w wyniki spotkań, narusza przepisy antydopingowe FIBA (Księga 4 Regulacji Wewnętrznych FIBA) lub Kodeks Etyczny FIBA (Księga 1, Rozdział II Regulacji Wewnętrznych FIBA). Organizator ma również prawo zdyskwalifikować całą drużynę z udziału w imprezie na podstawie zachowania innego członka drużyny (nie koniecznie wynikającego z jakiejkolwiek akcji na boisku). Prawa FIBA do nakładania kar dyscyplinarnych w ramach prawnych danej imprezy.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

BIEGI PRZEŁAJOWE  DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2018 r.

 

Termin:

-  zawody wojewódzkie – marzec/kwiecień 2019r.

 

Miejsce: do ustalenia 

 

Uczestnictwo:

-  w zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych

 

Program zawodów:

-  dziewczęta ur. 2002 r. i młodsze   - 1500 m

-  dziewczęta ur. 1999- 2000 r.        - 2000 m

-  chłopcy ur. 2002 r. i młodsi          - 2000 m

- chłopcy ur. 1999- 2000 r.              - 3000 m

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września  2018 r.

 

Termin:

-  finały wojewódzkie - kwiecień 2019 r.

 

Miejsce: do ustalenia 

 

Uczestnictwo:

-  drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły /szkoły dzienne/ ur. 1999 i młodsi

 

Program zawodów:

-  5 dziewcząt x 800 m + 5 chłopców x 1500 m

UWAGA!

Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły, startujące osoby - numer; ostatni zawodnik - wstążeczkę. Biegamy bez kolców. Szkoła może zgłosić jedną sztafetę.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

TENIS ZIEMNY

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września  2018 r.

 

Termin: 

-  zawody wojewódzkie – maj/czerwiec 2019 r.

 

Miejsce: do ustalenia 

 

Uczestnictwo:

-  w zawodach mają prawo startu uczniowie szkoły dziennej

-  drużyna składa się z dwóch lub trzech osób z jednej szkoły

-  szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Zawody przeprowadzane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

System rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.

 

Zgłoszenia: 

Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do  końca kwietnia 2018 r. na adres W-M SZS.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

BIEGI NA ORIENTACJĘ, INDYWIDUALNY TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT                   I CHŁOPCÓW, SZTAFETY LA, SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2018 r.

 

Zawody rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum  sześciu drużyn.

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września  2018 r.

 

Termin:

- finały wojewódzkie– czerwiec 2019 r. 

 

Miejsce: do ustalenia

 

Uczestnictwo:

- drużynę stanowią dziewczęta lub chłopcy, albo dziewczęta + chłopcy z jednej szkoły podstawowej w ośmioosobowych:3 zawodników i bramkarz składach + 4 rezerwowych ur. 1999 i młodsi

Przepisy gry

a.   Boisko o wymiarach 27 x 12 m: pole gry/15mx12m/ + 2 pola bramkowe/po 6 m/,strefa bezpieczeństwa 3m

b.   czas gry:2 x 10 min z 5 min przerwą; w każdej połowie należy wyłonić zwycięzcę

c. sposób rozgrywania piłki: gramy używając rąk; można grać nawet leżącą lub toczącą się piłką (w przeciągu 3 sek.); dozwolone jest "rzucanie się" na piłkę; można zagrywać piłkę leżącą w polu bramkowym

d. dozwolone rzuty: rzut z linii bocznej wykonywany jest z miejsca, w którym piłka przekroczyła linię boczną lub 1m od przecięcia pola bramkowego z linią boczną (jeśli piłka przekroczyła linię końcową);
 rzut wolny - co najmniej 1m od linii pola bramkowego; rzut karny (z 6 metrów) - gdy sytuacja pewna do zdobycia bramki zostanie przerwana niezgodnie z przepisami (= 2 punkty)

e. punktacja: zwykła bramka 1 pkt ; spektakularna bramka 2 pkt / chwyt i rzut z wyskoku, zdobyta przez bramkarza, rzut karny z 6m/

f. mecz wygrywa: drużyna która zdobędzie więcej punktów meczowych; wygranie połowy meczu = 1 punkt meczowy; wygranie dwóch połówek = 2 punkty meczowe; remis = SHOOT-OUT (sam na sam z bramkarzem); SHOOT-OUT: bramkarze stoją na własnych liniach bramkowych; zawodnik dotyka jedną stopą linii pola bramkowego; zawodnik podaje piłkę do swojego bramkarza; teraz bramkarze mogą zmienić swoje pozycje; bramkarz z piłką nie może opuścić pola bramkowego; w SHOOT-OUT grają: 2 bramkarzy i 1 zawodnik; każda drużyna wykonuje 5 rzutów (każdy rzut wykonuje inny zawodnik);
drużyny wykonują rzuty na przemian;

Dalsze możliwości (wszystkie w przeciągu 3 sek.): bramkarz oddaje rzut na bramkę LUB bramkarz podaje piłkę do zawodnika biegnącego w kierunku bramki przeciwnika; zawodnik wykonuje rzut do bramki.

Należy pamiętać o tym, że: piłka nie może dotknąć podłoża, jeśli zawodnik naruszy przepisy gry = KONIEC AKCJI; jeśli bramkarz drużyny broniącej naruszy przepisy gry = RZUT KARNY. Wygrywa: drużyna która zdobyła więcej punktów meczowych, remis = powtórz SHOOT-OUT aż do wyłonienia zwycięzcy; zwycięstwo zapewnia 1-punktowa przewaga przy tej samej ilości rzutów po rozegraniu SHOOT-OUT wynik = 2:1

g. w przypadku remisu: należy zastosować metodę złotej bramki (golden goal method); wygrywa drużyna która pierwsza zdobędzie bramkę

h. kary: naruszający przepisy zawodnik opuszcza boisko; zawodnik ten może powrócić na boisko, gdy nastąpi zmiana posiadania piłki pomiędzy drużynami; drugie wykluczenie = dyskwalifikacja

 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

PIŁKA NOŻNA PLAŻOWA

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września  2018 r.

 

Termin:

- finały wojewódzkie– czerwiec 2019 r. 

 

Miejsce: do ustalenia

 

1. Uczestnictwo:

- dziewczęta i chłopcy ur. rocznik 1999 i młodsi  
Każda drużyna składa się z 4 zawodników/czek występujących w polu, oraz 1 bramkarza. każda drużyna może mieć 5 zawodników rezerwowych. Ilość zmian jest nieograniczona, a zmiany mogą być dokonywane w przeciągu całego meczu, niezależnie od tego czy piłka znajduje się w grze.
2. Strój
Wszyscy zawodnicy grają na boso. Jedynie miękkie ochraniacze na kostki są dozwolone.
3. Długość meczu
Każdy mecz składa się z trzech 12 minutowych części. W piłce plażowej nie ma remisów. Jeśli wynik meczu jest nierozstrzygnięty w regulaminowym czasie gry, rozgrywana jest 3 minutowa dogrywka. Jeśli dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, wykonywane są rzuty karne w formule nagła śmierć.
4. Punkty
W rozgrywkach grupowych 3 punkty przydzielane są za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry. Za zwycięstwo odniesione w dogrywce lub po rzutach karnych, zwycięska drużyna otrzymuje 2 punkty
5. Sędziowie
Mecz prowadzi 3 sędziów. Dwóch znajduje się na boisku, trzeci kontroluje ławki rezerwowych.
6. Rzuty wolne
W piłce plażowej nie można blokować rzutów wolnych murem. Zawodnik, który był faulowany wykonuje rzut wolny, chyba, że jego stan zdrowia nie pozwala mu na kontynuowanie zawodów.
7. Rzuty rożne, auty
Auty mogą być wykonywane nogą lub ręką. Rzuty rożne muszą być wykonywane nogą.
8. Czerwone kartki
Zawodnik, który w czasie meczu otrzyma czerwoną kartkę musi opuścić boisko. Po upływie 2 minut jego drużyna może zastąpić go innym zawodnikiem.
9. Boisko

Mecze piłki nożnej plażowej rozgrywane są, jak nietrudno się domyślić, na piasku. Według międzynarodowych standardów do rozegrania meczu w „plażówkę” potrzebna jest przynajmniej 40-centymetrowa jego warstwa. Powierzchnia boiska powinna być oczyszczona z elementów, które mogą narazić zawodników na kontuzję, a więc muszli, patyków czy kamieni.

Długość boiska powinna być nie mniejsza niż 35 i nie większa niż 37 metrów. Jego szerokość zaś musi mieścić się w granicach 26 – 28 metrów. Linie ograniczające boisko, najczęściej z niebieskiej taśmy w sposób widoczny odcinającej się na piasku, mają szerokość od 8 do 10 cm. Strefa karna rozpoczyna się 9 metrów od linii bramki i rozciąga się na całej szerokości boiska. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wokół boiska wyznaczana jest specjalna strefa o szerokości od 1 do 2 metrów.

10. Bramki

Bramki usytuowane na środku linii bramkowej mają szerokość 5,5 metra i są wysokie na 2,2 metra. Słupki oraz poprzeczka muszą być pomalowane na kolor wyraźnie odcinający się od piasku, a ich szerokość musi mieścić się w przedziale 10 – 20 cm. Do słupków i poprzeczki przymocowana jest konopna, nylonowa lub jutowa siatka. Jej głębokość wynosić powinna ok. 1,5 metra. Ważne jest, aby bramka była mocno przymocowana do piasku.

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

PILOTAŻOWE ZAWODY W INDIACE

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2018 r.

 

Termin:

- finały wojewódzkie – do ustalenia

 

Miejsce:

- Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu ul. Mickiewicza 25

 

Uczestnictwo:

- drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z rocznika 1999 i młodsi,

- zespół składa się z 10 zawodników /5 zawodników na boisku + 5 zawodników rezerwowych/

- zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz dla zespołów mieszanych /miksty/

- w mieszanych drużynach musi być co najmniej 2 dziewczęta i 2 chłopców na boisku

- zawodnicy mają prawo uczestnictwa w dwóch kategoriach: dziewcząt lub chłopców i mieszanej

 

Przepisy gry:

W Indiace uczestniczą dwie drużyny, grające na boisku przedzielonym siatką. Zawodnicy używają specjalnej lotki Indiaca. Celem każdej z drużyn jest odbijanie lotki na przeciwną stronę siatki tak, aby dotknęła podłoża i tym samym obrona przed podobnym posunięciem za strony przeciwników. Dana drużyna może odbić lotkę jedynie trzy razy na swojej połowie (wliczając kontakt lotki z blokiem), następnie musi ona wrócić na druga stronę siatki. Lotka wchodzi do gry poprzez tzw. serw, osoba serwująca przebija ją na przeciwną stronę boiska. Wymiana lotek jest kontynuowana do momentu styczności lotki z ziemią. W grze Indiaca drużyna, która zdobyła punkt podczas wymiany lotek, otrzymuje prawo serwu.

 

- wymiary boiska: 16 m x 6,10 m, na boisku wyznacza się linie ataku (3 m od siatki),

 - wysokość siatki 215 cm - dziewczęta, 225 cm - chłopcy, mikst – 220 cm

- lotka składająca się z 3 części: miękkiej poduszki, plastikowego trzonu oraz 4 piór.

- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów, trzeci set decydujący rozgrywany jest również do 25 punktów, gra jest kontynuowana do uzyskania dwu-punktowej przewagi ,

- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie,

- zawodnik nie może odbić lotki dwa razy pod rząd z wyjątkiem bloku,

- lotka musi zostać odbita czysto, nie prowadzona, ani niesiona lub rzucona,

- lotka nie może dotknąć żadnej części ciała oprócz dłoni albo ręki do łokcia,

-  lotka wrzucona w siatkę może być uratowana w limicie trzech odbić drużyny,

- lotka, która dotknęła siatkę podczas serwu jest uważana za straconą,

- kontakt z siatką, jest uznawany za stratę punktu,

- osoba blokująca nie może przełożyć  dłoni lub ręki poza siatkę,

- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,

- zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony.

- zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika lotki znajdującej się powyżej górnej krawędzi siatki

- rozsądna tolerancja czystości odbić,

- w każdym secie są dozwolone maksymalnie dwie zmiany. Jeden lub dwóch graczy może być zmienionych w tym samym czasie,
 - w momencie uderzenia lotki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji /z wyjątkiem zawodnika zagrywającego/.

 

Punktacja:

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

a. większa liczba zdobytych punktów,

b. różnica setów,

c. większa ilość wygranych setów,

d. większy stosunek „małych” punktów,

e. wynik bezpośrednich spotkań 

Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

 

 

LICEALIADA 2015/2016

SYSTEM ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
W sprawach nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy
Polskich Związków Sportowych.
UWAGA!
1. W LICEALIADZIE uczeń będzie mógł reprezentować szkołę w grach zespołowych
tylko w dwóch dyscyplinach (duże gry - piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna,
piłka nożna, unihokej).
2. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas danej szkoły.
3. W biegach przełajowych klasyfikacja oddzielnie dla amatorów i „ klubowiczów” posiadających
licencje zawodniczą PZLA.
DOTYCZY WSZYSTKICH KATEGORII
1. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie szkół dziennych, którzy rozpoczęli
naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2015 r.
2. W nowej edycji zorganizowane zostaną w każdej kategorii wiekowej otwarte zawody
w różnych, wybranych dyscyplinach, dla dzieci i młodzieży nie zrzeszonej (halowa
piłka nożna i piłka nożna na boiskach „Orlik”, biegi przełajowe).
66
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – finały wojewódzkie - maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych
–– zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i w sztafecie lub w dwóch
sztafetach
–– zawodnik startujący w biegu 800 m, 1500 m nie może startować w drugiej konkurencji
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednej sztafecie /4 x 100,szwedzkiej,
olimpijskiej/dziewcząt i chłopców
Program zawodów:
–– dziewczęta: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem
/600 g/, pchnięcie kulą /4 kg/, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka, sztafeta olimpijska
–– chłopcy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem /800 g/, pchnięcie kulą /6 kg/, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka, sztafeta
olimpijska
Punktacja w finale wojewódzkim:
prowadzona będzie według klucza
–– I miejsce - 9 pkt, V miejsce - 4 pkt,
–– II miejsce - 7 pkt, VI miejsce - 3 pkt,
–– III miejsce - 6 pkt, VII miejsce - 2 pkt,
–– IV miejsce - 5 pkt, VIII miejsce - 1 pkt;
punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
–– o kolejności szkół decyduje ilość zdobytych punktów
–– w razie równej ilości punktów decyduje ilość pierwszych miejsc
Zgłoszenia zawodników do konkurencji biegowych należy dokonać na kartkach startowych.
Karty te wraz z listą zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f
/wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl/ należy złożyć w sekretariacie przed rozpoczęciem
zawodów. Obowiązują numery startowe.
UWAGA!
Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się mistrzowie i wicemistrzowie powiatów.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 maja 2016 r.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do W-M SZS.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
67
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – październik 2015 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły / szkoły dzienne/
–– zespoły posiadają pałeczkę sztafetową, zawodnicy numery startowe i napisy
z nazwą szkoły, ostatni zawodnik przypiętą wstążeczkę.
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednej sztafecie dziewcząt i chłopców
Program zawodów:
–– dziewczęta: 10 x 800 m
–– chłopcy: 10 x 1000 m
Sprawozdawczość:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 6 października 2015 r.
do W -MSZS.
Zgłoszenie:
Listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie
www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/ należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem
zawodów. Legitymacje szkolne mogą być sprawdzane przed zawodami lub
w czasie zawodów.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BIEGI PRZEŁAJOWE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – marzec/kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych
Program zawodów:
–– dziewczęta ur. 1999 i młodsze -1500 m
–– dziewczęta ur. 1998 i starsze - 2000 m
–– chłopcy ur. 1999 i młodsi - 2000 m
–– chłopcy ur. 1998 i starsi - 3000 m
68
Zgłoszenie:
Listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie
www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/ należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem
zawodów.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 marca 2016 r.
do W -MSZ
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie - kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły /szkoły dzienne/
Program zawodów:
–– 5 dziewcząt x 800 m + 5 chłopców x 1500 m
UWAGA!
Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły, startujące osoby - numer; ostatni
zawodnik - wstążeczkę.
Biegamy bez kolców. Szkoła może zgłosić jedną sztafetę.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca marca 2016 r.
do W-M SZS.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
69
G R Y S P O R T O W E
KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - do 15 grudnia 2015 r.
–– zawody półfinałowe - styczeń/luty 2016 r.
–– IV fółfinał - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie -marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finałów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko jeden zespół
–– zespół liczy 12 zawodników/czek
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz
–– czas gry: dziewczęta i chłopcy - 4 kwarty po 7 minut czystej gry
–– sugeruje się zgodnie z zaleceniami PZKosz, aby dziewczęta rozgrywały spotkania
piłką nr 6
–– w barażu gramy „każdy z każdym, w półfinale i finale - systemem pucharowym
„na krzyż”; w finale rozstawiamy drużyny z jednego półfinału.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 pkt, za przegrane – 1 pkt, za walkower
– 0 pkt.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów
a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b/ lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
c/ lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju
d/ większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju
Uwaga! Weryfikacja uprawnionych do gry nastąpi przed rozpoczęciem zawodów
każdego szczebla.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
70
PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe – grudzień 2015 r.
–– IV półfinał - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego; – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– zespół liczy 12 zawodników /w turnieju/.
Przepisy gry - zgodnie z przepisami PZPS:
–– wysokość siatki: dziewczęta - 224 cm, chłopcy - 243 cm
–– spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów
–– decydujący set do 15 punktów
–– w półfinale, barażu, finale wojewódzkim zawody rozgrywane są systemem „każdy
z każdym”,
–– zaleca się grę na dwóch boiskach.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 pkt., za przegrane – 1 pkt., za walkower
– 0 pkt.
O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a/ lepszy stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
b/ lepszy stosunek małych punktów
Uwaga! Weryfikacja uprawnionych do gry nastąpi przed rozpoczęciem zawodów
każdego szczebla.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
71
PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe - grudzień 2015 r.
–– IV półfinał - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko jeden zespół
–– zespół liczy 14 zawodników/czek
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP
–– czas gry: 2 x 20 min. + 5 min. przerwy (w systemie turniejowym czas gry dostosowywany
jest do liczby rozgrywanych meczy)
–– drużyna ma prawo wziąć jedną minutę czasu w każdej połowie meczu
–– wprowadza się zakaz dokonywania zmian zawodników w okresie gry, gdy zespół
przeciwnika jest w posiadaniu piłki (przewinienie karane wykluczeniem)
–– w półfinale, barażu, finale wojewódzkim zawody rozgrywane są systemem „każdy
z każdym”.
Uwaga: zakaz używania kleju
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną
– 0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
zespołami (bezpośredni mecz/e)
b) korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi
zespołami
c) większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi
zespołami
d) korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju
e) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
Weryfikacja dotyczy wszystkich gier sportowych
Przed rozpoczęciem zawodów każdego szczebla należy złożyć u organizatora:
–– ważne legitymacje szkolne zawodników
72
–– listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Uwaga! Weryfikacja uprawnionych do gry nastąpi przed rozpoczęciem zawodów
każdego szczebla
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - listopad 2015 r.
–– finały wojewódzkie - luty/marzec 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce zawodów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie jednej szkoły dziennej
–– system zawodów wojewódzkich ustalony zostanie przed zawodami
–– zawodnicy przywożą ze sobą rakietki i piłeczki
–– zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców (lub 3 dziewczynki i 3 chłopców)
–– szkoła może zgłosić do zawodów po jednym zespole dziewcząt i chłopców
–– mecz gra się do dwóch wygranych setów
Sprawozdawczość:
Komunikaty z zawodów rejonowych należy przesłać do końca grudnia 2015 r. do
W-M SZS.
Do finału wojewódzkiego kwalifikują się po dwie drużyny dziewcząt i chłopców z zawodów
rejonowych.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które powinny być sprawdzone przed zawodami lub
podczas zawodów
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły I nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów
Zgłoszenia:
Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać do końca stycznia 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
73
DRUŻYNOWE ZAWODY W SZACHACH
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie jednej szkoły dziennej
–– drużyna składa się z 3 chłopców i 1 dziewczynki + jedna osoba rezerwowa
–– zamiast chłopca może grać dziewczynka
–– minimalny skład drużyny -3 osoby
–– regulamin zawodów ustalony zostanie przed zawodami
Potwierdzenia zgłoszenia szkół do zawodów należy dokonać do końca lutego
2016 r. do W-M SZS.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które powinny być sprawdzone przed zawodami lub
podczas zawodów
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły I nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– eliminacje - marzec 2016 r.
–– finał wojewódzki – marzec/kwiecień 2016 r.
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu i bramkarz oraz
6 rezerwowych graczy
–– zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla chłopców
Potwierdzenia zgłoszenia szkół do zawodów należy dokonać do końca marca 2016 r.
do W-M SZS
Przepisy gry:
–– wymiary boiska szerokość: 18 m -20 m, długość: 36 m-40 m
–– czas gry: 2 x 10 min. + 2 min. przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora)
–– pole bramkowe szerokość 5 m x długość 4 m
–– pole przedbramkowe szerokość 2,5 m x długość 1 m (linia bramkowa znajduje
się 3,5 m od linii końcowej boiska)
74
–– bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe o wymiarach 140 cm
x 105 cm)
–– ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegrane - 1 pkt., za walkower
- 0 pkt.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b) większa dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn
c) lepsza różnica bramek w całym turnieju
d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi zespołami.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
TENIS ZIEMNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach mają prawo startu uczniowie szkoły dziennej
–– drużyna składa się z dwóch lub trzech osób z jednej szkoły
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów: – zawody przeprowadzane są oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców .
System rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.
Zgłoszenia:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia końca kwietnia
2016 r. na adres W-M SZS.
75
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce „informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE ZAWODY W PŁYWANIU
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
–– finały wojewódzkie – listopad/grudzień 2015 r.
–– miejsce do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej,
–– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
–– zespół składa się z 4 zawodniczek lub 4 zawodników.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 listopada 2015 r.
Program:
–– sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
–– sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym chłopców
–– w tym samym dniu uczestnicy sztafety mogą dodatkowo rozegrać zawody indywidualne
stylem klasycznym, grzbietowym, dowolnym, delfinem.
Punktacja:
–– sztafet: 36, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4 pkt.
–– dystansów indywidualnych: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt.
–– o miejscu szkoły decyduje suma zdobytych punktów,
–– punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów
–– według ustaleń organizatorów poszczególnych etapów.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
76
SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody półfinałowe - maj/czerwiec 2016 r.
–– finał wojewódzki - czerwiec 2016 r.
Miejsce finałów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo: prawo startu w zawodach finałowych mają reprezentacje jednej szkoły
dziennej, składające się z 2 dziewcząt + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,
Regulamin zawodów:
System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń.
Zgłoszenia:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca maja 2016 r. na adres
W-M SZS.
Uwaga: zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry w przypadku trwałej
kontuzji/dolegliwości zawodnika grającego, bez zmiany powrotnej w turnieju.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.p
STREETBALL - KOSZYKÓWKA ULICZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Zawody rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum
czterech do sześciu drużyn.
Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział reprezentacje szkolne złożone z 4 zawodników jednej
szkoły dziennej. Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać do końca
kwietnia 2016 r.
Termin zawodów finałowych: – maj/czerwiec 2016 r.
Regulamin:
Mecze streetballa rozgrywane są na boiskach o dowolnej, równej nawierzchni
o wymiarach minimalnych 9 m x 9 m., maksymalnych 14 m x 15 m, na jeden kosz. Na
boisku zaznaczona jest linia przerywana w odległości 6 m od kosza, oraz linia rzutów
77
wolnych w odległości 4 m. W meczu uczestniczy bezpośrednio 3 zawodników z każdej
drużyny. Niektóre przepisy szczegółowe streetballa:
–– za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 pkt, za rzut zza linii 6 m - 2 pkt
–– gra toczy się do zdobycia przez którąś z drużyn 16 punktów, lub przez 20 minut
–– faul karany jest stratą piłki i wyrzutem z boku przez drużynę przeciwną. Faul na
zawodniku rzucającym do kosza niecelnie karany jest jednym rzutem wolnym.
–– po każdym koszu piłka przechodzi w posiadanie piłki drużynie tracącej kosz.
Obowiązana jest ona w całości do wyjścia poza obręb pola 6 m od kosza. Drużyna
broniąca w całości musi się wtedy znajdować w obrębie pola 6 m
–– podobne zasady dotyczą także pozostałych strat piłki - faul, zebranie piłki po niecelnym
rzucie przeciwników
–– nie wolno dobijać piłki zebranej po niecelnym rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka
po niecelnym rzucie własnej drużyny jest dopuszczalna
–– w meczach streetballu nie ma sędziego. Kapitanowie drużyn decydują w kwestiach
spornych. Możliwy jest udział w meczu obserwatora, który rozstrzyga kwestie
sporne wtedy, gdy kapitanowie nie mogą dojść do porozumienia
–– zmiany zawodników lotne, z tym, że mogą być one dokonywane tylko w momencie,
gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję w polu poza linią 6 m
–– w przypadku zakończenia 20 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez jedną
z drużyn 16 punktów mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany
przez drużyny w czasie 20 minut. W przypadku, gdy wynik jest remisowy, zarządzana
jest dogrywka - „ złoty kosz”, czyli do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn
jednego kosza. O tym, która z drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza
decyduje, tak jak w przypadku rozpoczęcia meczu losowanie.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”
Uwaga: W w/w zawodach nie mają prawa startu słuchacze szkół wieczorowych
i policealnych.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BASEBALL, BIEGI NA ORIENTACJĘ, BADMINTON DRUŻYNOWY,
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE I NARCIARSTWO BIEGOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Zawody rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum
czterech do sześciu drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
78
INDYWIDUALNE ZAWODY W NORDIC WALKING
Zawody zostają wprowadzone pilotażowo.
Przewiduje się dwie kategorie wiekowe:
–– dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych
–– kobiety w wieku 20+
Zawody zostaną przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 25 osób
do kategorii.
Zgłoszenia należy kierować na adres W-M SZS do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
korespondencyjna liga
O PUCHAR PREZESA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Zasady ogólne:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (szkoły dzienne).
–– organizatorami zawodów są szkoły i szkolne kluby sportowe, które umawiając
się miedzy sobą przeprowadzają w ustalonych terminach i w/g zasadach niniejszego
regulaminu mecze lekkoatletyczne
–– przeliczane na punkty w/g załączonej tabeli wyniki osiągnięte przez uczniów
jednej szkoły, są podstawą do sporządzenia klasyfikacji ogólnopolskiej (wojewódzkiej)
prowadzonej przez Zarząd Główny SZS
Program zawodów:
–– dziewczęta: 100 m, 400 m, 800 m, skok w dal, kula 4 kg, 4 x 100 m
–– chłopcy: 100 m, 400 m, 1500 m, skok w dal, kula 5 kg*, 6 kg*, 7,25 kg* (odpowiednia
kategoria wiekowa), 4 x 100 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– dwie lub więcej umawiających się ze sobą szkół przeprowadzają zawody lekkoatletyczne
z udziałem reprezentacji swoich szkół
–– osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty w/g załączonej
tabeli i wpisuje się do protokołu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu
–– zawodnik/czka ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem
biegów 800 m K, 1500 m M)
–– protokół z zawodów (sporządzony dla każdej reprezentacji oddzielnie) organizator
przesyła do Zarządu Głównego SZS (03-134 Warszawa, ul. Ciołkosza 1/29
tel./fax 22 848 9117) bezpośrednio po zawodach
–– - protokół musi być podpisany przez sędziego głównego oraz kierowników
wszystkich reprezentacji, które uczestniczyły w zawodach.
Terminy:
Zawody przeprowadza się w dwóch rundach:
–– I - jesiennej do 20 października 2015 r.
–– II - wiosennej do 20 maja 2016 r.
W klasyfikacji ogólnopolskiej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców będą wzięte pod
uwagę wszystkie protokoły, które zostaną dostarczone do ZG SZS w w/w terminach.
79
Przy przesyłaniu pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Zarząd Główny SZS zbiera, podsumowuje i ogłasza klasyfikację łączną (I + II rzut) do 30
lipca 2016 r.
Przewiduje się dla najlepszych 10-12 zespołów dziewcząt i chłopców finał krajowy, który
odbędzie się w miesiącu wrześniu (w/g odrębnego regulaminu).
Klasyfikacja:
–– klasyfikacja szkół przeprowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
w jednej grupie szkół ponadgimnazjalnych
–– organizatorzy ustalają dowolny program, w tym liczbę konkurencji i reprezentacji
uczniów poszczególnych konkurencji, z tym, że do punktacji liczy się po
2 wyniki w każdej konkurencji plus jeden wynik sztafety
–– tylko wyniki uzyskane w bezpośrednich zawodach w ciągu nie więcej niż dwu po
sobie następujących dniach będą wzięte pod uwagę
–– w poszczególnych województwach mogą być stosowane inne dodatkowe zasady
rozgrywania zawodów i ich oceniania, jednak ogólnopolskie podsumowanie,
klasyfikacja będzie realizowana wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem
–– prawo jego interpretacji należy do ZG SZS.

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |