Juvenia

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Regulamin zawodów szkół LICEALIADALICEALIADA
2019/2020
IMPREZY PODSTAWOWE
WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROCZNIK 2000 I MŁODSI
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się
przepisy Polskich Związków Sportowych.
Prawo startu mają urodzeni w 2000 r. i młodsi (wyłącznie uczniowie szkół dziennych).
We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID,IMS,Licealiada)
Nie będą refinansowane zawody organizowane wyłącznie z udziałem drużyn zawodników z jednej gminy lub powiatu.
Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.90
KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody rejonowe – październik/listopad 2019 r.
– zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
– IV półfinał – luty 2020 r
– finały wojewódzkie – marzec 2020 r.
Uczestnictwo:
– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
– zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).
Przepisy gry:
– czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 8 minut
– W razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki.
– w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
– rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower - 0 punktów
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszyst¬kich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowany¬mi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl91
PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody rejonowe – listopad/grudzień 2019 r.
– zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
– IV półfinał – luty 2020 r.
– finały wojewódzkie – marzec 2020 r.
Uczestnictwo:
– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
– zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju).
Przepisy gry:
Wysokość siatki:
– dziewczęta: 224 cm
– chłopcy: 243 cm
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów.
– trzeci decydujący set do 15 pkt.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walko¬wer 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. większa liczba zwycięstw,
c. większy stosunek setów,
d. większy stosunek „małych” punktów,
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody rejonowe – do 30 października 2019 r.
– zawody półfinałowe – do 15 marca 2020 r.
– IV półfinał – do 30 marca 2020 r.
– finały wojewódzkie – do 8 kwietnia 2020 r. 92
Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni 2000 i młodsi.
2. Oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców
3. zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju).
Przepisy gry
1. zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20-32 m długość 40-56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.,
3. czas gry: 2 x 15-20 minut + do 5 minut przerwa,
4. obuwie: korkotrampki, trampki,
5. piłka: numer „5”,
6. pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej),
7. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
8. gra bez “spalonego”,
9. zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wyklucze¬nie na 1 min,
10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
12. piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
13. jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
15. stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
––większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
––korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
–– lepsza różnica bramek w całym turnieju,
––większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 5 minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5. 93
W następnej kolejności rzuty karne – wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody rejonowe – listopad/grudzień 2019 r.
– zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
– IV półfinał – styczeń 2020 r.
– finały wojewódzkie – luty 2020 r.
Uczestnictwo:
– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
– zespół liczy do 16 zawodników
Przepisy gry:
– czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy. (w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do liczby rozgrywanych meczy).
– obowiązują rozmiary piłki: nr 2 (54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 (56-58)- chłopcy
– drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
– dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
– zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowol¬nym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki.
Punktacja:
1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
1) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
2) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
3) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
––większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
––większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
––większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi dru¬żynami;
––większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;94
––większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;
––losowanie.
3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów za¬licza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonie¬niu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody półfinałowe – październik 2019 r.
– finały wojewódzkie – listopad 2019 r.
Uczestnictwo:
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
– zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i 6 re¬zerwowych graczy.
– zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Przepisy gry:
– wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.
– czas gry: 3 tercje x 8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora).
– pole bramkowe: szerokość 5 m x długość 4 m,
– pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska)
– bramki 160 x 115 cm ( dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm).
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. Większa liczba zdobytych punktów
b. Gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
––wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zaintere¬sowanymi drużynami)
––lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utracony¬mi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
––większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
c. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl95
SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody półfinałowe – październik 2019 r.
– finały wojewódzkie – maj 2020 r.
Uczestnictwo:
––zawody rozgrywane są w dwóch rzutach: jesiennym i wiosennym
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2000 i młodsi zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek.
––zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 800, 1500 m K i M).
––zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku:
- biegi krótkie,
- biegi średnie,
- skoki,
- rzuty.
lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.
––szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę.
Sposób realizacji:
––biegi w seriach na czas
–– w konkurencjach technicznych po 4 próby
Program zawodów:
Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki, organizatorzy ustalają program dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienio¬nych.
Na finałach wojewódzkich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach. Zaleca się aby finały wojewódzkie odbywały się z elektronicznym pomiarem czasu, wiatromierzem aby wyniki zawodów mogły być zaliczone do tabel PZLA.
Dziewczęta:
Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400 m,
Biegi średnie: 800 m, 1500 m,
Skoki: skok w dal, skok wzwyż
Rzuty: pchnięcie kulą 3 kg*, 4 kg*, rzut dyskiem 1 kg, rzut oszczepem 500 g*, 600 g*
Sztafeta 4 x 100 m
Chłopcy:
Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400 m,
Biegi średnie: 800 m, 1500 m,
Skoki: skok w dal, skok wzwyż
Rzuty: pchnięcie kulą 5 kg*, 6 kg*, 7,26 kg* rzut dyskiem 1,5 kg*, 1,75 kg*, 2 kg*,
rzut oszczepem 700 g*, 800 g*,
Sztafeta 4 x 100 m,
(* odpowiednia kategoria wiekowa)96
Punktacja
––osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych.
––na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów.
––przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego za¬wodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodni¬ków.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody półfinałowe – wrzesień/październik 2019 r.
– finały wojewódzkie – październik 2019 r.
Uczestnictwo:
––reprezentacja składa się z 10 uczniów/uczennic, urodzonych w 2000 i młodsi,
––dopuszcza się możliwość organizacji sztafet z mniejszą ilością zawodników.
Program zawodów:
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych czyn¬ników
– dziewczęta 10 x 1000 m
– chłopcy 10 x 1200 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– finały wojewódzkie – kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
––w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców
––Zespół składa się z max 6 uczniów / uczennic z roczników 2000 i młodsi.
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała.97
Program zawodów:
Biegi na dystansach :
––dziewczęta rocznik 2000 i młodsze - biegi na dystansie 1500 m
––chłopcy rocznik 2000 i młodsi- biegi na dystansie 2000 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.
Sposoby sporządzania klasyfikacji końcowych będą zawarte w wojewódzkich regulaminach.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczegól¬nych biegów i kategorii.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
TENIS STOŁOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody rejonowe – wrzesień-listopad 2019 r.
– finały wojewódzkie – luty/marzec 2020 r.
Uczestnictwo:
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzonych w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
Zespół liczy:
– 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,
– obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
Gra podwójna
B – Y B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodni¬ka lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu gdy obaj zawodni¬cy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt.98
3. Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
BADMINTON
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody półfinałowe – listopad 2019 r.
– finały wojewódzkie – grudzień 2019 r.
Uczestnictwo:
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzonych w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
Zespół liczy:
––2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa lub 2 chłopców + zawodnik rezer¬wowy,
––obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
Gra podwójna
B – Y B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania)
3. Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
SZACHY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody półfinałowe – wrzesień-listopad 2019 r.
– finał wojewódzki – grudzień 2019 r.99
Uczestnictwo:
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
2. Drużyna składa się z 4 osób:
- I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica - dziewczyna,
3. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia głów¬ny, którego decyzje są ostateczne.
6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
Program zawodów:
1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich)
2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika.
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawod¬nika w rozgrywkach wojewódzkich.
Punktacja:
Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich równości decydują kolejno:
––suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1 p., remis 0,5 p., przegrana- 0 p.),
––wartościowanie pełne Buchholza,
––wynik bezpośredniego spotkania,
––lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
PŁYWANIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– finały wojewódzkie – listopad/grudzień 2019 r.
Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2000 i młodsi 100
Program zawodów:
– sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
– sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców
Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne w kolejności: 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym.
Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
– zawody półfinałowe – maj/czerwiec 2020 r.
– finały wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Uczestnictwo:
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej rocznik 2000 i młodsi (szkoły dzienne).
– zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy
Przepisy gry:
a) Boisko o wymiarach 16 x 8 m
b) Wysokość siatki:
– dziewczęta: 224 cm
– chłopcy: 243 cm
c) Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów.
d) Zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej
e) Kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta (zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu)
f) Każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak
g) Każda pierwsza pika ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami).
Punktacja:
W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „ brazylijski” za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower - 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:101
a. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju
c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
LICEALIADA
2019/2020
IMPREZY DODATKOWE
WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROCZNIK 2000 I MŁODSI
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się
przepisy Polskich Związków Sportowych.
Prawo startu mają urodzeni w 2000 r. i młodsi (wyłącznie uczniowie szkół dziennych).
Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek (ID, IMS, Licealiada).
We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID,IMS,Licealiada)
Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane przez W-M SZS.
Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.106
HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––zawody półfinałowe – listopad 2019 r.
––zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
––IV półfinał – styczeń 2020 r.
––zawody finałowe – luty 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––zawodnicy/czki ur. 2000 r. i młodsi,
––drużyna liczy 10 osób, wszystkie reprezentują jedna szkołę.
Przepisy gry:
––zespół składa się z 5 zawodniczek/ów w polu + bramkarz/rka
––boisko o wym. 40 m x 20 m
––dopuszcza się bramki 2 m x 3m
––zmiany hokejowe
––pozostałe zasady zgodne z przepisami PZPN
––półfinał - system gier „każdy z każdym”
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
Dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach „każdy z każdym”, następnie półfinały “na krzyż” - zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby drużyn - „każ¬dy z każdym”.
Punktacja:
––zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis -1 pkt, przegrywający - 0 pkt,
––o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów,
––przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania
f) lepsza różnica bramek
g) większa liczba zdobytych bramek
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
INDYWIDUALNE ZAWODY LA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
– zawody wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia107
Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych rocznik 2000 i młodsi
––zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie lub dwóch sztafetach, od 800 m i dłuższym tylko w jednej konkurencji .
Program zawodów:
––K 100m, 200m, 400m, 800m, 4 x100m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka w dal, wzwyż, kula , oszczep ;
––M 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 4x100m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka, w dal, wzwyż, kula , oszczep
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra¬cji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––zawody wojewódzkie – marzec/kwiecień 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––w zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych - rocznik 2000 i młodsi
Program zawodów:
––dziewczęta ur. 2003 r. i młodsze - 1500 m
––dziewczęta ur. 2000-2001 r. - 2000 m
––chłopcy ur. 2003 r. i młodsi - 2000 m
––chłopcy ur. 2000-2001 r. - 3000 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl
MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra¬cji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
– zawody wojewódzkie – do końca kwietnia 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły /szkoły dzienne/ ur. 2000 i młodsi
Program zawodów:
– 5 dziewcząt x 800 m + 5 chłopców x 1500 m108
UWAGA!
Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły, startujące osoby - numer; ostat¬ni zawodnik - wstążeczkę.
Biegamy bez kolców. Szkoła może zgłosić jedną sztafetę.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl.
TENIS
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
– zawody wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
– w zawodach mają prawo startu uczniowie szkoły dziennej rocznik 2000 i młodsi
– drużyna składa się z dwóch lub trzech osób z jednej szkoły
– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
zawody przeprowadzane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
System rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.
Zgłoszenia:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca kwietnia 2020 r. na adres W-M SZS.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl.

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |