header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Terminarze i regulaminy zawodów IGRZYSK DZIECI 

IGRZYSKA DZIECI
2019/2020

IMPREZY PODSTAWOWE

WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW DLA DZIECI
ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ROCZNIK 2007 I MŁODSI

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.
Prawo startu mają urodzeni w 2007 roku i młodsi.
We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID, IMS, Licealiada)
Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane przez W-M SZS.
Nie będą dofinansowane zawody organizowane wyłącznie z udziałem drużyn zawod¬ników z jednej gminy lub powiatu.
Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.26
R E G U L A M I N Y S Z C Z E G Ó Ł O W E

KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe - do 10 grudnia 2019 r.
––zawody półfinałowe - do 20 grudnia 2019 r.
––IV półfinał - do 13 stycznia 2020 r.
––finały wojewódzkie - do 28 lutego 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 r. i młodsi
––zespół liczy do 12 zawodników/czek.
Przepisy gry:
––czas gry: 4 x 6 minut,
––piłka numer „5”,
––mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm, odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m
––zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników mogą być oni wprowadze¬ni do gry w każdej kwarcie.
––gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (I lub II kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszo¬nym o osobę kontuzjowaną/wykluczoną.
obowiązuje:
a. obrona „każdy swego” (zakaz gry obroną strefową),,
b. przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony),
c. przepis dotyczący błędu 3 sekund,
d. przepis dotyczący błędu 5 sekund.
––W przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki.
––W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, orzekany jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana jest drużynie, która wykonywała rzut.
––O przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane -1 punkt, za walkower - 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:27
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomię¬dzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowany¬mi drużynami.
c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d) decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
Uwaga!
Uwaga: Wysokość zawieszenia koszy na zawodach finałów ogólnopolskich zostanie podana w komunikacie organizacyjnym dotyczącym finału krajowego.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyj- nym na stronie www.szs.olsztyn.pl

PIŁKA SIATKOWA – CZWÓRKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe - do 20 grudnia 2019 r.
––zawody półfinałowe - styczeń-luty 2020 r.
––IV półfinał - do 10 marca 2020 r.
––finały wojewódzkie - do 25 marca 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 r. i młodsi
––w skład zespołu wchodzi 8+2 rezerwowych zawodników (w całym turnieju)
Przepisy gry:
––wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki)
––wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 224 cm chłopcy
––obowiązuje rozmiar piłki nr 4 (MOLTEN lub MIKASA).
––gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentu¬alny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.28
––w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.
––w drugim secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy.
––w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki.
––skład CZWÓREK ustalony przed zawodami nie może być zmieniony przez cały turniej.
––każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.
––obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,
––zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej górnej taśmy w każdym miejscu na boisku,
––rozsądna tolerancja czystości odbić,
––w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
–– w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znaj¬dować się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego)
Uwaga:
Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach Igrzysk Dzieci w którym startuje więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej niż 4 mecze dziennie gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walko¬wer - 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:
– większa liczba zwycięstw,
– większy stosunek setów,
– większy stosunek „małych” punktów,
– wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe - do 30 września 2019 r.
––zawody półfinałowe - do 10 kwietnia 2020 r.
––IV półfinał - do 20 kwietnia 2020 r.
––finały wojewódzkie - do 15 maja 2020 r.29
Uczestnictwo
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2006 i młodsi.
2. zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju).
Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie okre¬ślone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZPN.
1. zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.,
3. czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa,
4. obuwie: korkotrampki, trampki,
5. piłka: numer „4”,
6. pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m (w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej),
7. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
8. gra bez “spalonego”,
9. zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wyklu¬czenie na 1 min),
10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
12. piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
13. jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej mu¬sza znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
15. stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi zespołami30
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe - do 15 listopada 2019 r.
––zawody półfinałowe - do 6 grudnia 2019 r.
––IV półfinał - do 20 grudnia 2019 r.
––zawody wojewódzkie - marzec/kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2006 r. i młodsi
––zespół liczy do 16 zawodników
Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie okre¬ślone w regulaminie – zgodnie z przepisami ZPRP.
––Należy grać na boisku o wymiarach długość od 32 do 40 m i szerokość od 16 do 20 m.
––Na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników,
––Piłka: zaleca się granie piłkami nr 1 (junior), ale dopuszczalne są dla chłopców również piłki nr 2 (damskie) tj. dla dziewcząt obwód piłki 50-52 cm, a dla chłop¬ców 54-56 cm.
––Czas gry: 2 x 12 minut z 5 minutową przerwą.
––Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
––Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki.
––Czas wykluczenia zawodnika 1 min.
––Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
––Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
Punktacja:
Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
1) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
2) 2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych,
3) 1 pkt. – za porażkę po rzutach karnych,
4) 0 pkt. – za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:31
––większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
––większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi dru¬żynami;
––większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi dru¬żynami;
––większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
––większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
––losowanie.
3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawo¬dów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidu¬alnych).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody półfinałowe – październik 2019 r.
––finały wojewódzkie – listopad 2019 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. 2007 r. i młodsi
––zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców
––zespół składa się z 12 zawodników - 5 na boisku + bramkarz i 6 rezerwowych.
Przepisy gry:
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie okre¬ślone w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU.
––czas gry 3 tercje x 5-6 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organi¬zatora).
––bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm)
––pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m.
––pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska)
––dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmia¬rach niż przewidują przepisy PZU minimalna wielkość boiska 24 m x 12 m
––na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.32
O kolejności miejsc decyduje:
a. Większa liczba zdobytych punktów
b. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
––wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zaintere¬sowanymi drużynami),
––lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utracony¬mi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
––większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
c. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Termin:
– zawody powiatowe – kwiecień 2020 r.
– finały wojewódzkie – maj 2020 r.
Uczestnictwo:
– w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,
– reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2007 i młodszych.
Program zawodów:
– bieg 60 m,
– rzut piłką palantową (do 150 g),
– skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż ,
– bieg: dla dziewcząt 600 m,
dla chłopców 1000 m,34
Sposób przeprowadzenia zawodów:
– kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być roz¬grywany jako ostatnia konkurencja.
Bieg 60 m
– bieg będzie rozgrywany w seriach na czas
– zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety
– zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach
Skok w dal
––strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą
––szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu a długość wynosi 100 cm
––końcem strefy powinna być belka z plasteliną, w skład strefy nie wchodzi plastelina
––każdy zawodnik ma prawo do 3 prób
––pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie
––jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy
––pozostałe przepisy jak w skoku w dal.
Skok wzwyż
– pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości:
~ dla dziewcząt: do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
~ dla chłopców: do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
– przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia po¬przeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej, w przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni po prawidłowo oddanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się sytuacji – skok uznany zostanie za „nieważny”.
Rzut piłką palantową
– rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu
– każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie
– odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m
– liczy się najlepszy rezultat
– pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.
Bieg 600 m i 1000 m
– biegi rozgrywane będą w seriach na czas
Punktacja:
– wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych.
– suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każ¬dego zawodnika. 35
– na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących).
– przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
– zawody półfinałowe – wrzesień/październik 2019 r.
– finały wojewódzkie – październik 2019 r.
Uczestnictwo:
– w zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców
– reprezentacja składa się z max 10 uczniów/uczennic, urodzonych w 2007 i młod¬szych, dopuszcza się możliwość organizacji sztafet z mniejszą ilością zawodników.
Program zawodów:
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych czynników
– dziewczęta 10 x 800-1000 m
– chłopcy 10 x 800-1000 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2018 roku.
Terminy:
– finał wojewódzki – kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
– w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców
Zespół składa się z max 6 uczniów / uczennic z roczników jak niżej.
a. 6 uczniów/uczennic - grupa młodsza 2009 i młodsi
b. 6 uczniów/uczennic - grupa starsza 2007-2008
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała.36
Program zawodów:
Biegi na dystansach:
– dziewczęta rocznik 2009 i młodsze - biegi na dystansie 800 m
– chłopcy rocznik 2009 i młodsi - biegi na dystansie 1000 m
– dziewczęta rocznik 2007-2008 - biegi na dystansie 1000 m
– chłopcy rocznik 2007-2008 - biegi na dystansie 1200 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzę¬dach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.
Sposób sporządzania klasyfikacji końcowych będzie zawarty w wojewódzkich regula¬minach.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczegól¬nych biegów i kategorii.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

TENIS STOŁOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Termin i miejsce:
– zawody rejonowe – wrzesień/listopad 2019 r.
– finały wojewódzkie – marzec 2020 r.
Uczestnictwo:
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 i młodsi.
Zespół liczy:
– 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,
– obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
Gra podwójna
B – Y B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodni¬ka lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu gdy obaj zawodni¬cy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt.37
3. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

BADMINTON
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody półfinałowe – listopad 2019 r.
––finały wojewódzkie – grudzień 2019 r.
Uczestnictwo:
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2006 i młodsi.
Zespół liczy:
––2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa lub 2 chłopców + zawodnik rezerwowy,
––obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
Sposób przeprowadzenia zawodów
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
Gra podwójna
B – Y B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania)
3. Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SZACHY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody półfinałowe – wrzesień-listopad 2019 r.
––finał wojewódzki – grudzień 2019 r.38
Uczestnictwo:
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 i młodsi.
2. Drużyna składa się z 4 osób:
––I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
––II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
––III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
––IV szachownica - dziewczyna,
3. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
4. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
5. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia głów¬ny, którego decyzje są ostateczne.
6. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
Program zawodów:
1. Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich)
2. Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika.
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach wojewódzkich.
Punktacja:
––Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich równości decydują kolejno:
––suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana- 0p.),
––wartościowanie pełne Buchholza,
––wynik bezpośredniego spotkania,
––lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

PŁYWANIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––finały wojewódzkie – listopad/grudzień 2019 r.
Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2007 i młodsi.
Program zawodów
––sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
––sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców39
Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne: 25 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Każdy uczest¬nik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.
Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno ska¬kać do wody).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

IGRZYSKA DZIECI
2019/2020
DYSCYPLINY DODATKOWE
WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIK 2007 I MŁODSI
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się
przepisy Polskich Związków Sportowych.
Prawo startu mają urodzeni w 2007 roku i młodsi.
We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID,IMS,Licealiada)
Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane przez W-M SZS.
Nie będą dofinansowane zawody organizowane wyłącznie z udziałem drużyn zawod¬ników z jednej gminy lub powiatu.
Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.46
R E G U L A M I N Y S Z C Z E G Ó Ł O W E

BASEBALL
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin: finał wojewódzki – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. w 2007 r. i młodsi,
––szkoła do rozgrywek może zgłosić jeden zespół,
––zespół liczy 10-12 zawodników/zawodniczek w całym turnieju, w zespole mogą występować razem dziewczęta i chłopcy,
Przepisy gry:
––czas gry: 4 zmiany (w przypadku remisu dogrywamy zmiany), odległość między bazami – 18 m,
––odległość narzutu miotacza - 14 m (od deski miotacza do końca bazy domowej),
––miotacz może narzucać nie więcej jak w 2 meczach turnieju,
––obowiązują kaski, strój łapacza (organizator zapewnia sprzęt ochronny dla dru¬żyn, które go nie posiadają),
––pozostałe przepisy jak w Polskim Związku Basseballu i Softballu.
Punktacja:
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje -1 pkt, za przegrany - 0 pkt, O kolejności miejsc decydują:
––większa liczba zdobytych punktów
––w przypadku równej ilości punktów 2 lub więcej drużyn, decydują:
- bezpośrednie spotkanie (przy 2 drużynach)
- przy 3 i więcej mniejsza ilość straconych obiegów w całym turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl


HALOWA PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system ejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin :
––zawody rejonowe – listopad 2019 r.
––zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
––IV półfinał – styczeń 2020 r.
––zawody finałowe – luty 2020 r.
Miejsce finału wojewódzkiego: do ustalenia
Uczestnictwo:
––zawodnicy/czki ur. 2007 r. i młodsi,
––drużyna liczy 10 osób, wszystkie reprezentują jedna szkołę.
Przepisy gry:
––zespół składa się z 5 zawodniczek/ów w polu + bramkarka/rz
––boisko o wym. 40 m x 20 m
––dopuszcza się bramki 2 m x 3m
––zmiany hokejowe
––pozostałe zasady zgodne z przepisami PZPN
––półfinał - system gier „każdy z każdym”
Punktacja:
––zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis -1 pkt, przegrywający - 0 pkt, - o ko¬lejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów,
––przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) lepsza różnica bramek
c) większa liczba zdobytych bramek
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl48
INDYWIDUALNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra¬cji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki - czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––w zawodach uczestniczą zawodniczki/zawodnicy ur. 2007 i młodsi
––zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach, od 600 m i dłuższym tylko w jednej konkurencji.
Konkurencje:
––dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok wzwyż, skok w dal, piłeczka palantowa,
––chłopcy: 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok wzwyż, skok w dal, piłeczka palan¬towa
Zgłoszenia:
––na kartkach startowych do konkurencji biegowych w konkurencjach technicz¬nych podajemy do protokołów sędziowskich
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra¬cji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
––zawody wojewódzkie – marzec/kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
––w zawodach uczestniczą uczennice/uczniowie ur. w 2007 r. i młodsi
Program zawodów:
––dziewczęta ur. 2009 r. i młodsze - 600 m
––dziewczęta rocznik 2007-2008 - 800 m
––chłopcy ur. 2009 r. i młodsi - 800 m
––chłopcy rocznik 2007-2008 - 1000 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl49
KOLARSTWO GÓRSKIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra¬cji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
–– finał wojewódzki – wrzesień/październik 2019 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––dziewczęta, chłopcy rocznik 2007 i młodsi
––w zawodach uczestniczą zespoły szkolne składające się z maksimum 5 dziewcząt i 5 chłopców.
Program zawodów:
––wyścig ze startu wspólnego
––dziewczęta 2500 m, chłopcy 3000 m
Punktacja:
––punktowanych będzie 50 pierwszych osób wg zasady: za I m-ce 50 pkt. ,za II m-ce 49 pkt. , itd.
––prowadzona będzie klasyfikacja szkół oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
UWAGA!
Start tylko na rowerach górskich, wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski ochronne.
Uwaga! Zawody odbędą się pod warunkiem zgłoszenia do nich co najmniej sze¬ściu drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

ŁYŻWIARSTWO INDYWIDUALNO-DRUŻYNOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki – styczeń/marzec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl50
MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DLA KLAS IV, V, VI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki - do końca kwietnia 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców. Zespół może składać się z zawodniczek /ów kilku klas równoległych jednej szkoły. Zespoły posiadają pałeczkę sztafetową, zawodnicy napisy z nazwą szkoły lub numerem, ostatni zawodnik przypię¬tą wstążeczkę. Wszystkie zespoły obowiązkowo biorą udział w uroczystym otwarciu. Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły. Listę zawodników wydrukowa¬ną z systemu SRS i podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f, należy złożyć u organizatora. Szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednej sztafecie.
Program zawodów:
––klasy IV (5 dziewcząt + 5 chłopców) 10 x 500 m, ur. 2009 r. i młodsi
––klasy V (5 dziewcząt + 5 chłopców) 10 x 600 m, ur. 2008 r. i młodsi
––klasy VI (5 dziewcząt x 600 m + 5 chłopców x 1000 m), ur. 2007 i młodsi.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

MINISIATKÓWKA – DWÓJKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––zawody rejonowe – luty/marzec 2020 r.
––zawody półfinałowe – marzec/kwiecień 2020 r.
––IV półfinał – maj 2020 r.
––finały wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Miejsce finału wojewódzkiego: do ustalenia
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ur. w 2009 r. i młodsi
––w skład drużyny wchodzi 6 zawodników/czek (w całym turnieju)
––szkoła do rozgrywek może zgłosić tylko 1 zespół dziewcząt i 1 zespół chłopców.
Przepisy gry:
––wymiary boiska 10 m x 4 m
––wysokość siatki dla dziewcząt i chłopców 200 cm
––piłka mini siatkowa Nr 4
––w półfinale wojewódzkim zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każ¬dym”; półfinał i finał zaleca się grać na dwóch boiskach 51
––gra się do dwóch wygranych setów, sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punk¬tów, ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów
––w pierwszym secie gra 2 zawodników + 1 rezerwowy
––w drugim secie pozostałych 2 zawodników + rezerwowy
––w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna dwój¬ka, wyznaczona z szóstki
––kolejność dwójek ustalona przez nauczyciela/trenera przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej
––każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie
––obowiązuje tylko cykliczna kolejność wykonywania zagrywki, grający w każdej akcji mogą atakować i zastawiać w dowolnym miejscu przy siatce
––rozsądna tolerancja czystości odbić
––zagrywka - dopuszczalna zagrywka tzw.” koszyczkiem” - zastępuje rezerwowy z możliwością jednej zmiany
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane -1 punkt, za walko¬wer - 0 punktów. O kolejności miejsc decyduje:
a/ większa liczba zdobytych punktów
b/ lepszy stosunek setów
c/ lepszy stosunek małych punktów
d/ wynik bezpośredniego spotkania
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

MINISIATKÓWKA – TRÓJKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––zawody rejonowe – listopad/grudzień 2019 r.
––zawody półfinałowe – luty/marzec 2020r.
––IV półfinał – kwiecień 2020 r.
––finał wojewódzki – maj/czerwiec 2020 r.
Miejsce finału wojewódzkiego: do ustalenia
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. w 2008 r. i młodsi
––szkoła do rozgrywek “3” może zgłosić tylko jeden zespół dziewcząt i jeden zespół chłopców.
Przepisy gry:
––zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS
––wymiary boiska – 14 m x 4,5 m
––wysokość siatki - 210 cm
––piłka rozmiar nr 4
––w półfinale wojewódzkim zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każ¬dym”; półfinał i finał zaleca się grać na dwóch boiskach 52
––gra się do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozstrzygający do 15 pkt.
––w rozgrywkach trójek drużyna liczy 8 zawodników/czek w pierwszym secie gra 3 zawodników/czek +1 rezerwowy
––w drugim secie pozostałych 4 zawodników/czek (3+1 rezerwowy) w trzecim se¬cie gra dowolna trójka wyznaczona z ósemki
––kolejność trójek ustalona przez opiekuna/trenera przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej
––każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie
––obowiązuje tylko cykliczna kolejność wykorzystania zagrywki, grający w każdej akcji mogą atakować i zastawiać w dowolnym miejscu przy siatce
––przy dużej liczbie zespołów startujących można grać według określonego czasu
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane -1 punkt, za walko¬wer - 0 punktów.
O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno:
a/ większa liczba zdobytych punktów
b/ lepszy stosunek setów
c/ lepszy stosunek małych punktów
d/ wynik bezpośredniego spotkania
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––zawody półfinałowe – maj/czerwiec 2020 r.
––finały wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia 56
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią dziewczęta lub chłopcy z jednej szkoły podstawowej w dwu¬osobowych składach + 1 rezerwowy z rocznika 2007 i młodsi,
––w finale prawo startu mają mistrzowie i wicemistrzowie półfinałów w kategorii dziewcząt i chłopców
Przepisy gry
a. Boisko o wymiarach 6 x 6 m
b. Wysokość siatki:
––dziewczęta: 200 cm
––chłopcy: 200 cm
c. Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punk¬tów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decy¬dujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespo¬łów.
d. Zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej
e. kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z ko¬lejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu)
f. każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak
g. każda pierwsza piłka ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami)
Punktacja
W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „ brazylijski” za wygrane spo¬tkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju
c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

STRZELECTWO
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – wrzesień-listopad 2019 r.
Miejsce: do ustalenia
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl57
TENIS
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
Zawody wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––w zawodach mają prawo startować uczniowie ur. w 2007 r. i młodsi,
Sposób przeprowadzenia zawodów:
––zawody przeprowadzane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców – system roz¬grywek ustalony zostanie przed zawodami.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

WĘDKARSTWO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
SSzkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy
––finał wojewódzki - kwiecień/maj 2020 r.
Miejsce: Ostróda - kanał ostródzko-elbląski w okolicach Liwy
Uczestnictwo
––w zawodach biorą udział uczennice i uczniowie rocznik 2007 i młodsi
Postanowienia regulaminowe
––odprawa techniczna pół godziny przed rozpoczęciem zawodów,
––klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie osobno dla dziewcząt i chłopców,
––klasyfikacja drużynowa (razem dziewczęta i chłopcy), wynik stanowi suma wyni¬ków dwóch najlepszych zawodników szkoły,
––opiekun może pomagać w przygotowaniu do zawodów, po sygnale na łowie¬nie nie wolno przebywać w najbliższym otoczeniu zawodnika(tylko w nagłych przypadkach),
––każdy zawodnik posiada siatkę do przechowywania ryb (min.1,5 m długości),
––łowimy na jedną wędkę,
––ryby po zważeniu wypuszczamy do wody
––czas łowienia 2,5 godziny. W razie złych warunków atmosferycznych zawody mogą być skrócone.
––organizator zapewnia pozwolenie na połów na danym akwenie,
––charakterystyka łowiska:
Kanał ostródzko-elbląski
a) dno dość twarde, w odległości 5-6 m od brzegu, głębokość wynosi ok. 1,5 - 3 m.58

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |