Juvenia

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Schemat organizacyjny 2015-2016SCHEMAT ORGANIZACYJNY, SYSTEM I REGULAMINY
ORAZ ZASADY FINANSOWANIA ZAWODÓW SZKOLNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

I. Szkolne Igrzyska Sportowe
Organizuje – szkoła, SKS, UKS, nauczyciele, rodzice
System i regulaminy – ustala SKS i UKS
Finansowanie – szkoła, Rada Rodziców

II. Zawody gminne-miejskie
Organizuje – GSZS, MSZS, M-G SZS lub Organizator gminnych
imprez sportowych
System i regulaminy – ustala GSZS, MSZS M-G SZS lub
organizacja powołana przez samorząd
Finansowanie – koszt organizacji - samorząd,
– koszt przejazdu - Rada Rodziców, szkoła, sponsorzy
Komunikaty – należy przesłać do PSZS

III. Zawody powiatowe
Organizuje – GSZS, MSZS, M-G SZS lub Organizator gminnych
imprez sportowych
System i regulaminy – ustalają j.w.
Finansowanie – koszt organizacji - samorządy,
– koszty przejazdu - Rada Rodziców, szkoła, sponsorzy
Komunikaty – należy przesłać do kierownika rejonu
IV. Zawody rejonowe
Organizuje – ustalony przez kierownika rejonu – PSZS,
MSZS, M-G SZS GSZS, SKS, UKS lub inna
organizacja powołana przez samorząd
System i regulaminy – ustalają na naradzie przedstawiciele j.w.
Finansowanie – koszt organizacji - samorządy powiatowe,
gminne, sponsorzy, samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
– koszt przejazdu - szkoły, samorządy, sponsorzy
Komunikaty wraz z – należy przesłać do W-M SZS w ciągu trzech
pełną dokumentacją dni po zawodach
Komunikat końcowy – należy przesłać do kierownika rejonu w ciągu
dwóch dni.
Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów ponadpowiatowych województwo podzielono
na 6 rejonów - ćwierćfinały.

REJON 1 – obejmuje pow. grodzki i ziemski Olsztyn,
kierownik rejonu – Dariusz Marchlewski, Biskupiec
tel. 89 676 40 86, kom. 607 213 029
REJON 2 – obejmuje pow. Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Kętrzyn
i Węgorzewo, kierownik rejonu – Andrzej Gieryszewski
tel. 517 984 858
REJON 3 – obejmuje pow. grodzki i ziemski Elbląg, Braniewo
kierownik rejonu – Janusz Pająk, Elbląski SZS,
ul. Kościuszki 77a, 82-300 Elbląg, tel. 55 2350515
REJON 4 – obejmuje pow. Iława, Nowe Miasto Lub., Ostróda, Działdowo,
kierownik rejonu – Mirosław Urbanowski, tel. 728 327 273
REJON 5 – obejmuje pow. Szczytno, Mrągowo, Nidzica, Pisz
kierownik rejonu – Jerzy Cimoszyński, Powiatowe Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji, ul. Liperta 10, 12-100 Szczytno, tel. 89 6248615
REJON 6 – obejmuje pow. Giżycko, Ełk, Olecko, Gołdap
kierownik rejonu – Karol Chmielewski, tel. 660 546 431
V. Zawody półfinałowe
Celem wyłonienia finalistów ustalono 4 półfinały
PÓŁFINAŁ l – obejmuje rejon 1 i 2; odpowiedzialny – Dariusz Marchlewski
PÓŁFINAŁ II – obejmuje rejon 3 i 4; odpowiedzialny – Mirosław Urbanowski
PÓŁFINAŁ III – obejmuje rejon 5 i 6; odpowiedzialny – Karol Chmielewski
PÓŁFINAŁ IV – utworzony zostanie z drugich zespołów startujących
w półfinałach I, II, III
Organizator – PSZS, GSZS, MSZS, M-G SZS, SKS, UKS lub inna organizacja
uzgodniona przez kierownika półfinału
System i regulaminy – ustala W-MSZS
Finansowanie – samorządy gminne, powiatowe, samorząd wojewódzki,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, sponsorzy
Koszt przejazdu – uczestniczące szkoły, samorządy, sponsorzy
Sprawozdawczość – komunikat wraz z pełną dokumentacją należy przesłać
w ciągu trzech dni po zawodach.
W zawodach półfinałowych startują najlepsze zespoły z rejonu/mistrz i wicemistrz
lub kolejny zespół/;
20
VI. Zawody IV półfinału
Organizuje – wytypowany przez W-M SZS - PSZS, GSZS, MSZS,M-G SZS,
SKS, UKS lub inna organizacja.
System i regulaminy – zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”.
Zespól, który zdobędzie I miejsce awansuje do finału wojewódzkiego.
Zespół, który zdobędzie II miejsce zajmie
V miejsce w województwie, a zespół, który zdobędzie III miejsce
zajmie VI miejsce w województwie
Finansowanie – koszt organizacji - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Departament Sportu Powszechnego Ministestwa-
Sportu i Turystyki,
– koszty przejazdu - szkoły, samorządy, sponsorzy,
Komunikaty z pełną dokumentacją
– należy przesłać do W-M SZS w ciągu trzech dni po zawodach
VII. Finał Wojewódzki (zawody 1-dniowe)
Organizuje – wytypowany przez W-M SZS - PSZS, SZS, SKS, UKS lub inna
organizacja funkcjonująca w strukturach SZS na podstawie
najkorzystniejszej oferty organizacyjnej wcześniej złożonej
do biura W-M SZS
System i regulaminy – W koszykówce szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- do dwóch zespołów z jednego półfinału
dolosowane będą zespoły z pozostałych półfinałów. Zwycięskie
zespoły grają o l miejsce, a pokonane o III m-ce, chyba,
że regulamin szczegółowy gry w danej kategorii wiekowej
i dyscyplinie stanowi inaczej. Jeżeli nie zgłosi się jakiś zespół,
to obowiązuje system „każdy z każdym”.
Finansowanie – jak w zawodach półfinałowych
Uwaga! Przed rozpoczęciem zawodów każdego szczebla należy złożyć
u organizatora:
– aktualne legitymacje szkolne
– listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f
Szkoła, która nie spełni tych warunków nie zostanie dopuszczona do zawodów.

TERMINARZE I REGULAMINY ZAWODÓW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
WOJEWÓDZKA INAUGURACJA
SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Na program inauguracji złoży:
Uroczyste otwarcie – Grodziczno 16.09.2015 r.
Wyróżnienia okolicznościowe.
Zawody sportowe /wg. regulaminu/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
OGÓLNOPOLSKI MITYNG W SKOKU WZWYŻ
Termin: 20 wrzesień 2015 r.
Miejsce: Nowe Miasto Lubawskie
ZAWODY WOJEWÓDZKIE W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Termin: 20 września 2015 r.
Miejsce: Droszewo
WOJEWÓDZKIE TURNIEJE W PIŁCE NOŻNEJ, KOSZYKÓWCE
I PIŁCE SIATKOWEJ NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
„MOJE BOISKO ORLIK 2012”
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Informacje szczegółowe, dotyczące poszczególnych turniejów, zostaną podane
w odrębnych komunikatach organizacyjnych na stronie www.szs.olsztyn.pl
WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA PLACÓWEK
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
Termin: 5 września 2015 r.
Miejsce: Olsztyn
HALOWE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: luty – marzec 2016 r.
Miejsce: Nowe Miasto Lubawskie, Olecko
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
22
V MIĘDZYNARODOWE BIEGI GRUNWALDZKIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: maj-czerwiec 2016 r.
Miejsce: Pola Grunwaldzkie
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
„JESTEM SPRAWNY NA 6”
Miejsce: Tereszewo
Termin: kwiecień – maj 2016 r.
Szkoły dotyczące zawodów w odrębnym komunikacie.
Szkoły przygotowujące się do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system
rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY, SYSTEM I REGULAMINY ORAZ ZASADY FINANSOWANIA ZAWODÓW SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

I. Szkolne Igrzyska Sportowe

Organizuje - szkoła, SKS, UKS, nauczyciele, rodzice

System i regulaminy - ustala SKS i UKS

Finansowanie - szkoła, Rada Rodziców

 

II. Zawody gminne

Organizuje - GSZS, MSZS, M-G SZS lub organizacja powołana przez samorząd

System i regulaminy - ustala GSZS, MSZS M-G SZS lub organizacja powołana przez samorząd

Finansowanie - koszt organizacji - samorząd,

  - koszt przejazdu - Rada Rodziców, szkoła, sponsorzy

Komunikaty - należy przesłać do PSZS

 

III. Zawody powiatowe  

Organizuje - GSZS, MSZS, M-G SZS lub organizacja powołana przez samorząd

 System i regulaminy - ustalają j. w.

  Finansowanie - koszt organizacji - samorząd,

- koszt przejazdu - Rada Rodziców, szkoła, sponsorzy

Komunikaty - należy przesłać do kierownika rejonu

 

IV. Zawody rejonowe

Organizuje                              - ustalony przez kierownika rejonu - PSZS, MSZS, M-G SZS GSZS, SKS, UKS lub inna organizacja powołana przez samorząd

System i regulaminy               - ustalają na naradzie przedstawiciele j. w.

Finansowanie                          - koszt organizacji  - samorządy powiatowe, gminne, sponsorzy, samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki

                                              - koszt przejazdu - szkoły, samorządy, sponsorzy

Komunikaty wraz z pełną   dokumentacją - należy przesłać do W-M SZS w ciągu  trzech dni po zawodach                        

Komunikat końcowy - należy przesłać do kierownika rejonu w ciągu dwóch dni

 

Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów ponadpowiatowych województwo podzielono na 6 rejonów – ćwierćfinały.

 

REJON 1  - obejmuje pow. grodzki i ziemski Olsztyn,

kierownik rejonu - Dariusz Marchlewski, Biskupiec tel. 89 676 40 86, kom.  607 213 029

REJON 2  - obejmuje pow. Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Kętrzyn i   Węgorzewo, kierownik rejonu – Andrzej  Gieryszewski tel. 517 984 858

REJON 3  - obejmuje pow. grodzki i ziemski Elbląg, Braniewo

kierownik rejonu - Janusz Pająk, Elbląski SZS,

ul. Kościuszki 77a, 82-300 Elbląg, tel. 55 2350515 

REJON 4  - obejmuje pow. Iława, Nowe Miasto Lub., Ostróda, Działdowo,

kierownik rejonu – Mirosław Urbanowski, tel. 728 327 273

REJON 5 - obejmuje pow. Szczytno, Mrągowo, Nidzica, Pisz - kierownik rejonu - Jerzy Cimoszyński, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Skłodowskiej 3, 12-100 Szczytno, tel. 89 6248615

REJON 6  - obejmuje pow. Giżycko, Ełk, Olecko, Gołdap - kierownik rejonu - Karol Chmielewski, tel. 660 546 431

V. Zawody półfinałowe

Celem wyłonienia finalistów ustalono 3 półfinały i turniej barażowy 

PÓŁFINAŁ I -obejmuje rejon 1 i 2; odpowiedzialny - Dariusz Marchlewski 

PÓŁFINAŁ II - obejmuje rejon 3 i 4; odpowiedzialny – Mirosław Urbanowski 

PÓŁFINAŁ III - obejmuje rejon 5 i 6; odpowiedzialny - Karol Chmielewski, 

Organizator - PSZS, GSZS, MSZS, M-G SZS, SKS, UKS lub inna organizacja uzgodniona przez kierownika półfinału

System i regulaminy - ustala W-MSZS

Finansowanie - samorządy gminne, powiatowe, samorząd wojewódzki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, sponsorzy

Koszt przejazdu - uczestniczące szkoły, samorządy, sponsorzy

Sprawozdawczość - komunikat wraz z pełną dokumentacją należy przesłać w ciągu trzech dni po zawodach.

W zawodach półfinałowych startują najlepsze zespoły z rejonu/mistrz i wicemistrz lub kolejny zespół/;

 

VI. Zawody barażowe

Organizuje - wytypowany przez W-M SZS - PSZS, GSZS, MSZS,M-G SZS, SKS, UKS lub inna organizacja.

System i regulaminy - zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym". Zespól, który zdobędzie I miejsce awansuje do finału wojewódzkiego. Zespół, który zdobędzie II miejsce zajmie V miejsce w województwie, a zespół, który zdobędzie III miejsce zajmie VI miejsce w województwie

Finansowanie                       - koszt organizacji - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Sportu    Powszechnego Ministerstwa - Sportu i Turystyki, 

koszty przejazdu - szkoły, samorządy, sponsorzy,

Komunikaty z pełną

dokumentacją - należy przesłać do W-M SZS w ciągu trzech dni po zawodach

 

VII. Finał Wojewódzki (zawody 1-dniowe)

 

Organizuje                  - wytypowany przez W-M SZS - PSZS, SZS, SKS, UKS lub inna organizacja funkcjonująca w strukturach              SZS na podstawie najkorzystniejszej oferty organizacyjnej wcześniej złożonej do biura W-M SZS

System i regulaminy W koszykówce szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - do dwóch zespołów z jednego półfinału dolosowane będą zespoły z pozostałych półfinałów. Zwycięskie zespoły grają o l miejsce, a pokonane o III  m-ce, chyba, że regulamin szczegółowy gry w danej kategorii wiekowej i dyscyplinie stanowi inaczej. Jeżeli nie zgłosi się jakiś zespół, to obowiązuje system „każdy z każdym".

Finansowanie - jak w zawodach półfinałowych

Uwaga!           Przed rozpoczęciem zawodów każdego szczebla należy złożyć u organizatora:

- aktualne legitymacje szkolne

- listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f 

Szkoła, która nie spełni tych warunków niezostanie dopuszczona do zawodów.

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |